A A A K K K
для людей із порушенням зору
Колочавська громада
Закарпатська область, Хустський район

34. Відшкодування вартісті послуг за програмою «муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років

Дата: 20.07.2021 15:03
Кількість переглядів: 367

                                                             Інформаційна картка

                           «ПОГОДЖЕНО” 

            Рішенням виконавчого комітету

            Колочавської сільської ради

            від «18» грудня 2020 року № 3

                         «ЗАТВЕРДЖЕНО»

              Наказ начальника Управління

              соціального захисту населення

              від «16» грудня 2020 р. № 4

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з відшкодовувати вартість послуг за програмою

«муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років

Управління соціального захисту населення Міжгірської районної державної адміністрації

 

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Адреса: 90043, Закарпатська область, Міжгірський район, с. Колочава, вул. Шевченка, 78

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Графік роботи:

Понеділок,  вівторок,  середа,  п’ятниця  з  9.00  по 16.00. Четвер з 10.00  по  20.00.  Без  перерви  на  обід. Вихідні  дні - субота,  неділя

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.: (03641) 2-42-24

Електронна пошта: kolsr@ukr.net,

tsnap-kolochava@ukr.net

Веб-сайт: kolochavska-gromada.gov.ua

                           Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про захист персональних даних»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 30 січня 2019 р. № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», постанова КМУ від 4 березня 2002 р. № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету», постанова КМУ від 30 травня 2018 р. № 427 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Послуги за програмою «муніципальна няня» можуть надавати фізичні особи-підприємці або юридичні особи, що надають послуги по догляду за дітьми, які уклали договір про надання послуг по догляду за дитиною до трьох років.

Управління буде відшкодовувати вартість послуг за програмою «муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

послуга з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі — послуга «муніципальна няня») — послуга, що надається для підтримки батьків (усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років

муніципальна няня — будь-яка фізична особа — підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги «муніципальна няня» протягом місяця після укладення договору подає управлінню заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі, зазначені у пунктах 8 і 9 цього Порядку.

У паперовій формі отримувач послуги «муніципальна няня» подає такі документи:

заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;

копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;

документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

свідоцтва про народження дитини;

паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Згідно п.9. В електронній формі отримувач послуги «муніципальна няня» подає такі документи:

електронну заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;

скановану копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;

відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

До заяви додаються:

відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);

сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги «муніципальна няня», його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважених осіб сільських та селищних рад, центри надання адміністративних послуг чи електронній формі з наданням документів згідно п.8 та п.9 Порядку

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Управління:

- розглядає подані документи та у разі потреби уточнює в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань інформацію про муніципальну няню, з якою укладено договір;

- протягом десяти робочих днів із дати надходження документів приймають рішення про призначення компенсації послуги  «муніципальна няня»;

- протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про призначення письмово інформують отримувача послуги «муніципальна няня» про прийняте рішення.

Отримувач послуги «муніципальна няня»:

-щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня»;

-протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги «муніципальна няня».

- у разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня», виплата компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється.

- після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі.

Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги «муніципальна няня» документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня».

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Отримувачу послуги «муніципальна няня» може бути відмовлено у призначенні компенсації послуги «муніципальна няня» у разі подання пакета документів, передбаченого пунктом 7 цього Порядку, не в повному обсязі, відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня», виплата компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється

14.

Результат надання адміністративної послуги

Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги «муніципальна няня» документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму для дитини до 6 років.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується отримувачу послуги «муніципальна няня» шляхом перерахування коштів управлінням рахунок в установі банку, зазначений у заяві отримувачем послуги «муніципальна няня», до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому до зазначеного структурного підрозділу надійшли документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня»

16.

Примітка

Виплата через банківські установи (для внутрішньо переміщених осіб тільки АТ «Ощадбанк» )-

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                          «ПОГОДЖЕНО” 

            Рішенням виконавчого комітету

            Колочавської сільської ради

            від «18» грудня 2020 року № 3

                            «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                 Наказ начальника Управління

                 соціального захисту населення

                 від «16» грудня 2020 р. № 4

 

 

 

                                                  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

                                                    адміністративної послуги

«ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ТРЬОХ РОКІВ

«МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ»

Відділ з питань соціального захисту населення Колочавської сільської ради

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

 

Термін виконання (днів)

11.

Прийняття документів від суб’єкта звернення та передача документів

Адміністратор ЦНАП

 

В

 Протягом 1 дня

22

Перевірка правильності оформлення особової справи та повноти поданих документів для призначення допомоги .Передача пакету документів по програмі «Соціальна громада»

Адміністратор ЦНАП

в в

 

Протягом 1 дня 

33.

Прийняття рішення щодо призначення (відмови в призначенні) допомоги

Спеціаліст відділу з призначення грошових виплат і компенсацій УСЗН смт. Міжгір’я

в в

Протягом 1 дня  

44

Перевірка правильності проведених розрахунків та передача особових справ начальнику управління або його заступнику для прийняття рішення та підписання 

Головний спеціаліст відділу з призначення грошових виплат і компенсацій смт. Міжгір’я

в в

Протягом 2 днів

55

Прийняття рішення щодо призначення (відмови в призначенні) допомоги та затвердження його підписом

Начальник управління або заступник начальника, начальник відділу з призначення грошових виплат і компенсацій смт. Міжгір’я

з

Протягом 2 днів  

96

Відкриття особового рахунку та формування списків для виплати допомоги

Спеціаліст відділу виплати державних соціальних допомог смт. Міжгір’я

вв

Протягом 1 дня  

17

Передача опрацьованих справ до архіву

Спеціаліст відділу виплати державних соціальних допомог смт. Міжгір’я

вв

Протягом 1 дня

 

Загальна кількість днів надання послуги

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10

    Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь