Колочавська громада
Закарпатська область, Хустський район

26. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Дата: 20.07.2021 15:42
Кількість переглядів: 1110

                                                         Інформаційна картка

 

                       «ПОГОДЖЕНО” 

         Рішенням виконавчого комітету

        Колочавської сільської ради

        від «18» грудня 2020 року № 3

                        «ЗАТВЕРДЖЕНО»

            Наказ начальника Управління

           соціального захисту населення

           від «16» грудня 2020 р. № 4

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 03-26

адміністративної послуги

видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Управління соціального захисту населення Міжгірської районної державної адміністрації

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Адреса: 90043, Закарпатська область, Міжгірський район, с. Колочава, вул. Шевченка, 78

2

Інформація щодо режиму роботи

Графік роботи:

Понеділок,  вівторок,  середа,  п’ятниця  з  9.00  по 16.00. Четвер з 10.00  по  20.00.  Без  перерви  на  обід. Вихідні  дні - субота,  неділя

3

Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт

Тел.: (03641) 2-42-24

Електронна пошта: kolsr@ukr.net,

tsnap-kolochava@ukr.net

Веб-сайт: kolochavska-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закони України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875 – XII; „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 19.12.2017 № 2249-VIII

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 „Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів”

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.09.2018 № 1354 „Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.10.2018 за № 1159/32611

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання

Інвалідність, вік, стан здоров’я, медичні показання,    внаслідок чого особи потребують отримання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

8

Перелік необхідних документів

Заява про взяття на облік особи з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника;

паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) - у разі коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

індивідуальна програма реабілітації (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 7-9  Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів);

рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);

довідка органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

довідка, що підтверджує місце проживання / перебування безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, працівників МВС, поліцейських і працівників Національної поліції, яким не встановлено інвалідність);

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення, яким не встановлено інвалідність);

довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);

посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті громадянина України);

довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти громадян України яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.

При повторному зверненні, для отримання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, особа подає заяву про заміну технічного та іншого засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації або про його дострокову заміну

9

Спосіб подання документів

Заява та документи подаються заявником або уповноваженою ним особою у паперовій формі особисто або надсилаються поштою

10

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

11

Строк надання

Для одержувачів послуг, зазначених у Законі України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, норма відсутня

12

Перелік підстав для відмови у наданні

Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів;

відмова отримувача даної послуги;

смерть отримувача даної послуги

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації / відмова у видачі направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

14

Способи отримання відповіді (результату)

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник отримує оригінал направлення у паперовому вигляді

 

 

 

 

 

                          «ПОГОДЖЕНО” 

         Рішенням виконавчого комітету

         Колочавської сільської ради

         від «18» грудня 2020 року № 3

                           «ЗАТВЕРДЖЕНО»

               Наказ начальника Управління

               соціального захисту населення

               від «16» грудня 2020 р. № 4

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Центр надання адміністративних послуг Колочавської сільської ради

 

 

 

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа і виконавчий орган

Дія (В, У, П, З)

Строки виконання етапів (дію, рішення)

1

 

 

1

Прийняття документів від суб’єкта звернення та передача документів у відділ  соціального захисту населення Полянської сільської ради

Адміністратор ЦНАП

В

У день звернення

2

 

2

Перевірка документів заявника щодо повноти комплекту поданих документів

Адміністратор ЦНАП

В

У день звернення

 

 

3

Занесення у разі дотримання вимог щодо повноти поданого комплекту документів у программу « Соуіальна громада»

Адміністратор ЦНАП

В

У день звернення

 

 

4

Передача прийнятих документів згідно складеного реєстру до управління соціального захисту населення смт. Міжгір’я

Адміністратор ЦНАП

В

З дня прийняття документів не рідше 2-х разів на тиждень

 

 

 

5

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви

Начальник відділу, головний спеціаліст відділу обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни і праці та осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

(УСЗНсмт. Міжгір’я )

В

Протягом одного

робочого дня

 

 

 

 

6

Передача пакету документів заявника начальнику або заступнику начальника відділу

Начальник відділу УСЗН смт. Міжгір’я

П

Протягом одного робочого дня

 

 

7

Передача пакету документів заявника начальнику або заступнику начальника управління для прийняття рішення

Начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації  смт. Міжгір’я

3

 

Протягом одного робочого дня

 

 

8

 А У разі негативного результату - направлення листа заявнику про відмову

 

Б. У разі позитивного результату — оформлення направлення або видача засобу

Начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації смт. Міжгір’я

В

Протягом
10 днів

 

 

Протягом одного робочого дня

 

 

 

 

9

Формування справи, занесення даних до централізованого банку даних осіб з інвалідністю

Головний спеціаліст відділу обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни і праці та осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

(УСЗН смт. Міжгір’я)

 

В

Протягом
одного дня

 

 

10

Підготовка повідомлення про видачу направлення або аргументовану відмову та направлення у відділ соціального захисту населення Полянської сільської ради

Головний спеціаліст відділу УСЗН смт. Міжгір’я

В

Протягом п’яти днів після прийняття рішення про видачу направлення або відмову

 

 

Видача направлення/засобу або аргументовану відмову

Адміністратор ЦНАП

 

 

 

Умовні позначки:

В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, 3 – затверджує

 

Загальна кількість днів надання послуги – 1 день.

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь