Колочавська громада
Закарпатська область, Хустський район

1. Проведення обов’язкової Державної експертизи землевпорядної документації;

Дата: 25.03.2021 15:13
Кількість переглядів: 584

                                                               Інформаційна картка

                                   «ПОГОДЖЕНО”

                 Рішенням виконавчого комітету

                 Колочавської сільської ради

                 від «18» грудня 2020 року № 3

                             ЗАТВЕРДЖЕНО

     Наказ Головного управління Держгеокадастру  у         Закарпатській області  від 17.09.2020 № 118

 

 

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Колочавської сільської ради

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

вул. Шевченка, 78, с. Колочава, Міжгірський  район, Закарпатська область, 90043

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок з 9.00 - 16.00

Вівторок з 9.00 - 16.00

Середа з 9.00 - 16.00

Четвер з 10.00 - 20.00

П’ятниця з .9.00 - 16.00

Без перерви на обід

Вихідні дні: субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел.: (03146) 2-42-24

Електронна пошта: kolsr@ukr.net,

tsnap-kolochava@ukr.net

Веб-сайт: kolochavska-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р.                   № 974 “Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації, затверджена наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1618/10217

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Клопотання (заява) про проведення державної експертизи

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Клопотання (заява) про проведення державної експертизи в паперовій або електронній формі

Оригінал об’єкта державної експертизи в паперовій або електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису розробника

Документ в паперовій чи електронній формі або інформацію (реквізити платежу) про оплату адміністративної послуги, що підтверджує сплату коштів за проведення державної експертизи

У разі подання заяви в паперовій формі уповноваженою особою додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання до центру надання адміністративних послуг особисто заявником (уповноваженою особою заявника), надсилання поштою або в електронній формі з використанням Єдиного державного порталу адміністративних послуг та інтегрованих з ним інформаційних систем Держгеокадастру

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга платна

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 39 Закону України  «Про державну експертизу землевпорядної документації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 835 Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг»

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт відповідно до кошторису, що є додатком до договору на складання землевпорядної документації, але не може бути менше 20 гривень

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення послуги

Отримувач коштів УК у Мiжгiр. р/с.Колочава/22012500, код отримувача (ЄДРПОУ): 38024468, номер рахунку (IBAN) UA788999980334179879027007139, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), код класифікації доходів бюджету 22012500

12.

Строк надання адміністративної послуги

Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об’єкта державної експертизи

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

14.

Результат надання адміністративної послуги

Висновок державної експертизи землевпорядної документації з оприлюдненням на офіційному вебсайті Держгеокадастру з урахуванням законодавства про захист персональних даних

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника) в паперовому вигляді або через систему електронного документообігу територіальних органів Держгеокадастру на електронну адресу замовника

16.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                «ПОГОДЖЕНО”

                 Рішенням виконавчого комітету

                 Колочавської сільської ради

                 від «18» грудня 2020 року № 3

                              ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ Головного управління Держгеокадастру  у               Закарпатській області  від 17.09.2020 № 118

 

 

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

   

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Колочавської сільської ради

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

вул. Шевченка, 78, с. Колочава, Міжгірський  район, Закарпатська область, 90043

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок з 9.00 - 16.00

Вівторок з 9.00 - 16.00

Середа з 9.00 - 16.00

Четвер з 10.00 - 20.00

П’ятниця з .9.00 - 16.00

Без перерви на обід

Вихідні дні: субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел.: (03146) 2-42-24

Електронна пошта: kolsr@ukr.net,

tsnap-kolochava@ukr.net

Веб-сайт: kolochavska-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р.                   № 974 “Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації, затверджена наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1618/10217

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Клопотання (заява) про проведення державної експертизи

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Клопотання (заява) про проведення державної експертизи в паперовій або електронній формі

Оригінал об’єкта державної експертизи в паперовій або електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису розробника

Документ в паперовій чи електронній формі або інформацію (реквізити платежу) про оплату адміністративної послуги, що підтверджує сплату коштів за проведення державної експертизи

У разі подання заяви в паперовій формі уповноваженою особою додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання до центру надання адміністративних послуг особисто заявником (уповноваженою особою заявника), надсилання поштою або в електронній формі з використанням Єдиного державного порталу адміністративних послуг та інтегрованих з ним інформаційних систем Держгеокадастру

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга платна

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 39 Закону України  «Про державну експертизу землевпорядної документації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 835 Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг»

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт відповідно до кошторису, що є додатком до договору на складання землевпорядної документації, але не може бути менше 20 гривень

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення послуги

Отримувач коштів УК у Мiжгiр. р/с.Колочава/22012500, код отримувача (ЄДРПОУ): 38024468, номер рахунку (IBAN) UA788999980334179879027007139, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), код класифікації доходів бюджету 22012500

12.

Строк надання адміністративної послуги

Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об’єкта державної експертизи

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

14.

Результат надання адміністративної послуги

Висновок державної експертизи землевпорядної документації з оприлюдненням на офіційному вебсайті Держгеокадастру з урахуванням законодавства про захист персональних даних

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника) в паперовому вигляді або через систему електронного документообігу територіальних органів Держгеокадастру на електронну адресу замовника

16.

Примітка

-


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь