A A A K K K
для людей із порушенням зору
Колочавська громада
Закарпатська область, Хустський район

Про встановлення норм витрат на копіювання, друк, сканування документів, що надаються за запитом

Дата: 26.04.2021 10:39
Кількість переглядів: 1414

ПРОЄКТ

 

КОЛОЧАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

_____ сесія VIII скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

__________  2021  року                                                                               №___                                                 

 

Про встановлення норм витрат

на копіювання, друк, сканування

документів, що надаються

за запитом

 

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» ст. 28, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»,  Колочавська  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити порядок витрат на копіювання, друк, сканування документів, що надаються за запитами на інформацію (Додаток 1).

2. Затвердити норми  витрат на копіювання, друк,  сканування, що надаються за запитами на інформацію (Додаток 2).

3. Затвердити зразок рахунку на відшкодування фактичних на копіювання, друк, сканування документів, що надаються за запитами на інформацію                (Додаток 3).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами  виконавчого комітету сільської ради Малета В.О.

 

 

 

 

Сільський  голова                                                              Василь ХУДИНЕЦЬ

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сільської ради

від ___________  № _____

 

ПОРЯДОК

відшкодування витрат на копіювання, друк, сканування

документів, що надаються за запитами на інформацію

 

1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк, сканування  документів, що надаються за запитами на інформацію (надалі – Порядок), застосовується у разі, коли виконавчий комітет Колочавської сільської ради є належним розпорядником інформації, щодо надання якої звернувся запитувач.

2. Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання, друк, сканування  документів, що надаються виконавчим комітетом Колочавської сільської ради за запитами на інформацію.

3. Оплата за надання інформації стягується відповідно до чинного Законодавства, зокрема Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Постанови Кабінету Міністрів від 13.07.2011р. №740  “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів.

5. Інформація на запити надається безкоштовно:

 - якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес;

- особі – у разі надання інформації про неї.

6. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідним структурним підрозділом Колочавської сільської ради, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачеві в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідний структурний підрозділ Колочавської сільської  ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

7. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних із наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у журналі реєстрації запитів працівником відділу з питань внутрішньої  політики та зв’язків з громадськістю робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

 

 

Керуючий справами апарату  

сільської ради                                                                              Василь МАЛЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сільської ради

від ___________  № _____

 

Норми витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами

 

№ зп

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки, грн.

1

Копіювання, друк, сканування копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

2

Копіювання,  друк, сканування копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

3

Копіювання, друк, сканування копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання, друку, сканування документів.

 

Керуючий справами апарату  

сільської ради                                                                              Василь МАЛЕТА

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 Додаток 3

до рішення сільської ради

від ___________  № _____

 

ЗРАЗОК

Рахунку на відшкодування фактичних витрат

на копіювання, друк, сканування

документів а також переміщення документів на електронні носії, що надаються за запитами на інформацію

 

Надавач послуг  виконавчий комітет Колочавської сільської ради

Реєстраційний рахунок  _________________

МФО банку _________________________

Код ЄДРПОУ 04350777

Платник : ________________________

 

 

РАХУНОК №__

від “__” ________ 20__ року

 

 

Найменування

Вартість виготовлення 1 арк. (без ПДВ), грн.

Кількість аркушів, од.

Ціна (без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат за копіювання, друк, сканування документів, що надаються за запитами на інформацію

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати: ________________________________________________(сума прописом).

 

Виконавець _____________                        _________________

                         (підпис)                                      посада (П.І.Б.)

 

Керуючий справами апарату  

сільської ради                                                                              Василь МАЛЕТА

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проєкту регуляторного акта – проєкту рішення Колочавської  сільської ради «Про встановлення норм витрат на копіювання, друк, сканування документів, що надаються за запитом»

                                                                                                                

Назва акта - Про встановлення норм витрат на копіювання, друк, сканування документів, що надаються за запитом

Регуляторний орган – Колочавська  сільська рада

Розробник –  загальний відділ Колочавської  сільської ради

Відповідальна особа – начальник загального відділу Колочавської  сільської ради  Мущинська Тетяна Михайлівна

Контактний телефон – 0993336124

1.Визначення проблеми

 

            Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в

межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі, якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. Оскільки особа - запитувач інформації може запитувати доступ до документів, що містять публічну інформацію незалежно від того, стосується така інформація чи ні, то за відсутності справляння плати за копіювання або друк документів може виникнути ситуація, коли запитувачі інформації зловживатимуть своїм правом на отримання інформації. Проблема забезпечення доступу до публічної інформації та належне виконання посадовими особами Колочавської сільської  ради та її виконавчих органів не можуть бути вирішені інакше, як встановленням плати за копіювання або друк документів, що  містять, публічну інформацію.

 

                                 2.Цілі державного регулювання

         

           Ціллю прийняття регуляторного акта є упорядкування роботи структурних підрозділів Колочавської  сільської ради та її виконавчих органів із забезпечення запитувачів публічною інформацією.

 

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

У разі неприйняття проекту регуляторного акту-проєкту рішення сільської ради

Альтернатива 1

є неприйнятною, оскільки Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає, якщо розпорядник інформації не встановив розмір плати за копіювання або друк документів, остання надається безкоштовно. Залишення такої інформації може призвести до того, що безліч осіб захочуть отримати значні обсяги публічної інформації в досить короткий строк,передбачений законом (5 робочих днів), і це призведе до повної зупинки виконання посадовими особами

Колочавської  сільської ради та її

виконавчих органів своїх функцій та витрачання всього робочою часу на пошук та копіювання (друк) документі, що містять публічну інформацію

 

Альтернатива 2

Прийняття сільською радою регуляторного акта, спрямованого на затвердження розміру фактичних витрат на копіювання, або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Колочавська  сільська рада та її виконавчі органи, та Порядку відшкодування цих витрат

 

Альтернатива 2

Забезпечує досягнення цілей визначених у розділі2

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на інтереси органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

У разі неприйняття проєкту  регуляторного акта – проєкту рішення сільської ради

Відсутні

Витрати на копіювання, або друк документів

Альтернатива 2

Прийняття сільської радою регуляторного акта, спрямованого на

затвердження  розміру

фактичних витрат на

копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником,  якої є

Колочавська рада та її виконавчі органи.

 

Відшкодування витрат на копіювання або друк документів

Витрати на друк або копіювання документів

                   Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива1

У разі неприйняття проєкту  регуляторного акту – проєкту рішення сільської ради

Відсутні

Витрати на копіювання або друк документів

Альтернатива 2

Прийняття сільською радою регуляторного  акту, спрямованого на

затвердження розміру

фактичних витрат на

копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є

Колочавська сільська

рада та її виконавчі органи.

 

Забезпечення запитуваною інформацією

Відшкодування витрат на копіювання і друк документів

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

У разі неприйняття проєкту  регуляторного акту – проєкту рішення сільської ради

Інформація надається безкоштовно

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття сільською радою регуляторного акту, спрямованого на

затвердження розміру

фактичних витрат на

копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію,   розпорядником якої є

Колочавська сільська

рада та її виконавчі органи.

 

Забезпечення запитуваною інформацією

Відшкодування витрат на копіювання і друк документів

 

 

4.Вибір найбільш оптимального  альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності досягнення цілей під час вирішення проблеми

Бал результативності за 4 бальною системою

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишити існуючу на теперішній час систему без змін

2

У разі, якщо задоволення

запиту на інформацію

передбачає виготовлення

копій документів обсягом більше як 10 сторінок, застосовуємо для визначення розміру

відшкодування фактичних

витрат на копіювання або друк декілька прийнятих рішень сільської ради. Ця альтернатива є неприйнятною.

 

Альтернатива 2

Прийняття сільською радою регуляторного акту, спрямованого на

затвердження розміру

фактичних витрат на

копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію,  розпорядником якої є

Колочавська сільська

рада та її виконавчі органи

4

Забезпечує відшкодування

фактичних витрат на

копіювання або друк

документів.

Забезпечить досягнення

цілей регулювання

 

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

          Механізмом відшкодування витрат, пов'язаних із друком або копіюванням документів, що надаються за запитом на інформацію, є прийняття рішення «Про встановлення норм витрат на копіювання, друк, сканування документів, що надаються за запитом», яким передбачено Порядок відшкодування цих витрат.

Наступні кроки:

- оприлюднення регуляторного акту на офіційному сайті Колочавської  сільської ради та в ЗМІ;

- проведення заходів із відстеження результативності.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

             Із метою виконання вимог регуляторного акту щодо відшкодування витрат на копіювання або друк документів для органів місцевого самоврядування, відповідно до додатку 1 «Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами»  встановлені відсотки розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки (залежно від розміру формату) та інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховання тощо.

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

          Термін дії запропонованого регуляторного акта - необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни нормативно-правових актів, що врегульовують дане питання.

 

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

             Показниками результативності регуляторного акта можуть слугувати:

- інформація про кількість осіб, що звернулися до Колочавської сільської ради та її виконавчих органів за отриманням документів, що містять публічну інформацію, обсягом більше 10 сторінок.(осіб);

- кількість запитувачів, які відмовились здійснювати оплату рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, (осіб):

- сума коштів, отриманих за надані послуги за копіювання (друк) документів, що містять публічну інформацію, (грн).

 

 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дій регуляторного акта

 

             Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися у терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            Базове відстеження буде здійснюватись після набрання чинності регуляторного акту шляхом опрацювання статистичних показників, відстеження зауважень та пропозицій, які надходитимуть від суб'єктів господарювання та громадян стосовно прийняття проєкту рішення сільської ради .

            Повторне відстеження пропонується здійснити через рік після набуття чинності проєкту регуляторного акта шляхом аналізу ефективності здійснення державної політики у сфері доступу до публічної інформації та відповідності затверджених розмірів плати та копіювання (друк) документів, що містять публічну інформацію вимогам законодавства України.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження. Показники порівнюються із аналогічними показниками повторного відстеження.

 

 

 

 

 

Начальник загального відділу

Колочавської  сільської ради                                     Тетяна МУЩИНСЬКА

 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь