A A A K K K
для людей із порушенням зору
Колочавська громада
Закарпатська область, Хустський район

Про встановлення ставок із сплати земельного податку на території Колочавської сільської ради  

Дата: 26.04.2021 10:08
Кількість переглядів: 858

ПРОЄКТ

 

 

КОЛОЧАВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

____ СЕСІЯ   VIIІ  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                    

_____.2021                                                                                                  № __

 

Про встановлення ставок із сплати земельного податку

на території Колочавської сільської ради  

 

 

                Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 284 Податкового кодексу України, Колочавська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Установити не території Колочавської сільської ради ставки із сплати земельного податку згідно додатку.

2.Рішеня набирає чинності з 01.01.2022 року.

3.Начальникові відділу туризму та комунікації оприлюднити дане рішення на офіційному веб сайті Колочавської сільської ради. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва(голова комісії – Василь Барна).

 

 

 

Сільський голова                                                          Василь ХУДИНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи земельного податку

1. Платники податку:

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачі.

2. Об’єкти оподаткування

2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування земельним податком

3.1. Базу оподаткування земельним податком визначено пунктом 271.1 статті  271 Податкового кодексу України.

4.Ставка земельного податку

4.1. Ставки земельного податку визначені у Додатку  до цього рішення.

5. Порядок обчислення плати за землю

5.1. Порядок обчислення плати за землю визначено статтею 286 Податкового кодексу України

6. Податковий період для плати за землю

6.1. Податковий період  для плати за землю визначено статтею 285 Податкового кодексу України.

7. Строк та порядок сплати за землю

7.1. Порядок обчислення плати за землю визначено статтею 286 та статтею 287 Податкового кодексу України.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і плати за податку землю

8.1. Строки плати за землю визначено статтею 286 Податкового кодексу України.

9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

10.1. Перелік  земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

 

 

 

Сільський голова                                                          Василь ХУДИНЕЦЬ

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Колочавської сільської ради

«Про затвердження  ставок земельного податку на території Колочавської

сільської ради »

         

Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 

Назва регуляторного акта: проєкт рішення ____ сесії Колочавської сільської ради 8-го скликання від _____ 2021 року №____«Про затвердження  ставок земельного податку »

 

Регуляторний орган: Колочавська сільська рада 

 

Розробники документа: керуючий справами апарату сільської ради, фінансовий відділ сільської ради

 

Відповідальна особа: Василь МАЛЕТА, Олена БУНДЗЯК

 

Контактний телефон: 0987641609, 0966627500

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

          Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів  та податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та/або зборів, та про внесення змін до таких рішень. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Податковим кодексом України зобов’язано надіслати у десятиденний строк з дня прийняття рішення, але не пізніше 25 липня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів» та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рішень.

Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, у разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, Колочавська  сільська рада, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Місцеві податки зараховуються в повному обсязі до бюджету Колочавської сільської територіальної громади та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду бюджету Колочавської сільської територіальної громади, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб Колочавської сільської територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, на реалізацію місцевих цільових програм, які фінансуватимуться за рахунок бюджету Колочавської сільської територіальної громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини бюджету Колочавської сільської територіальної громади, виконання місцевих цільових програм Колочавської  сільської територіальної громади, Колочавська сільська  рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок земельного податку ».

У разі неприйняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Колочавської сільської територіальної громади, податок буде справлятися за мінімальними ставками,  що спричинить втрати дохідної частини бюджету.

Як наслідок будуть не профінансовані соціальні важливі місцеві цільові програми, фінансування бюджетної сфери тощо.

З метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між членами територіальної громади, органами місцевого самоврядування та податковими органами, урахування змін у податковому законодавстві Колочавська сільська рада має ухвалити нове рішення про встановлення на території Колочавської сільської територіальної громади ставок та пільг із сплати земельного податку на території Колочавської сільської територіальної громади, яке набуде чинності з 01.01.2022 року на необмежений період, оскільки чинне рішення XXII  сесії 7-го скликання Колочавської  сільської ради  від                    24.02.2019 року № 59   «Про місцеві податки і збори» набрало чинності з 1.01.2020  і  діє у поточному бюджетному періоді.

           

Підтвердження важливості проблеми.

 

У разі прийняття  рішення "Про затвердження ставок земельного податку на території Колочавської сільської ради" очікується, що в бюджет Колочавської сільської територіальної громади надійдуть кошти зі сплати податків у 2022 році в сумі 2845,8 тис. грн.

           Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів, необхідності наповнення сільського бюджету та направлення коштів на соціальні програми громади, зокрема: програми соціальної  підтримки незахищених верств населення; утримання дошкільних навчальних закладів; утримання загальноосвітніх шкіл громади; поточний ремонт доріг, організацію благоустрою населених пунктів.                

Враховуючи вищенаведене, фінансовим відділом Колочавської сільської ради розробляється проект рішення «Про затвердження ставок земельного податку» та публікується на сайті Колочавської  сільської ради.

 

          Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

                       

Держава

                       так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

                       так

 

 

 

Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів.

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів.

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків сільська територіальна громада не прийняла дане рішення, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків (стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації чинного законодавства шляхом встановлення місцевих податків на території Колочавської  сільської громади.

Ціль регулювання:

- встановлення обґрунтованих ставок  та пільг із сплати місцевих податків з врахуванням норм Податкового кодексу України та беручи до уваги рівень платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;

- забезпечення своєчасного та в повній мірі надходження місцевих податків;

- забезпечення відкритості та прозорості дій Колочавської сільської ради в питанні встановлення ставок місцевих податків.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської  ради «Про затвердження  ставок  земельного податку »

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України,

такі податки та/або збори справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів, що не сприятиме наповненню бюджету сільської громади  в можливих обсягах та протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

Втрати місцевого бюджету не дозволять профінансувати заходи соціального та економічного  значення територіальної громади.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про затвердження  ставок земельного податку » у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків на території об’єднаної громади та відповідне наповнення  сільського бюджету, забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До сільського бюджету надійде 2845,8 тис.грн., що дозволить направити кошти для необхідних соціальних програм.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

 Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків.

2. Створення фінансових можливостей бюджету Колочавської сільської громади  для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

3.Забезпечення вимог чинного законодавства щодо встановлення місцевих податків.

1.Затрачений час на розроблення регуляторного акту.

2.Затрачений час на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 -

 

Альтернатива 2

1.Сплата місцевих податків за обгрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для  окремих груп платників.

2.Відкритість та прозорість процедури, яка передбачає внесення пропозицій та зауважень. 3.Створення сприятливих фінансових можливостей сільської ради  для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця.

Сплата податків  за запропонованими ставками в сумі 2845,8 тис. грн.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та обговорення проекту рішення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник

Великі

Середні

Малі

 Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

1

15

16

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

6,3

93,7

100 %

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків за ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку за ставками згідно Податкового кодексу України

 

Альтернатива 2

1.Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків за встановленими ставками. 2.Додаткові надходження до  місцевого бюджету, які дозволять збільшити витрати на інфраструктуру  громади та створити сприятливі умови для діяльності  та ведення бізнесу.

Сплата податків за запропонованими ставками. Інформація щодо очікуваних витрат наведено у  додатку 1 до цього АРВ.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та обговорення проекту рішення.

                    

           У зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акта, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувались.

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1-Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України, такі податки та/або збори справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів, що не сприятиме наповненню сільського бюджету в можливих обсягах та протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

Втрати сільського бюджету не дозволять профінансувати заходи соціального та економічного  значення територіальної громади.

Альтернатива 2

3-цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою ( усі важливі аспекти,  проблеми  існувати не будуть)

Прийняття рішення та встановлення запропонованих ставок, що забезпечить наповнення сільського бюджету на базі додаткових надходжень та чітких і прозорих механізмів справляння. До  сільського бюджету надійде 2845,8 тис.грн., що дозволить направити кошти для необхідних соціальних програм.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Держава: Відсутні

Громадяни: Сплата податків  за ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання: Сплата податків  за ставками, передбаченими Податковим кодексом України Встановлення пільг по сплаті податків для  окремих груп платників.

Держава: Відсутні

Громадяни: Відсутні

Суб’єкти господарювання: Відсутні

Проблема продовжує існувати. Цілі регулювання не будуть досягнуті. Зменшення надходжень до бюджету.

Альтернатива 2

Держава: Надходження додаткових коштів до сільського бюджету, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни: Сплата податку за обгрунтованими ставками.

Суб’єкти господарювання: Сплата податку за обґрунтованими ставками.

Держава: Витрати   пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Громадяни: відсутні

Субєкти господарювання: сплата податків за запропонованими ставками. Інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 1 до цього АРВ.

Сумарні витрати -               2 845 800 грн.

 

Проблема існувати не буде. Забезпечить досягнення  регулювання, наповнення сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць.

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податки справлятимуться по ставках, передбачених Податковим кодексом України, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до  чинного законодавства в частині місцевих податків і зборів.

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення «Про затвердження  ставок  земельного податку» будуть досягнуті майже в повній мірі.  До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати податків, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Прийняттям  вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків. Збільшення надходжень за рахунок встановлення ставок для земель, які знаходяться у постійному користуванні

Зміни до  чинного законодавства в частині місцевих податків і зборів.

       

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 - встановлення економічно-обгрунтованих місцевих податків, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Колочавської сільської ради.                                                                                                       

        

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми є  встановлення ставок місцевих податків шляхом прийняття рішення регуляторного акту.

Заходи, які забезпечують розв’язання даної проблеми:

- розробка проекту рішення «Про затвердження ставок земельного податку» та АРВ до нього;

- проведення консультацій, робочих нарад, зустрічей з суб’єктами господарювання, жителями громади;

-оприлюднення проекту рішення разом з аналізом проекту регуляторного акта, отримання зауважень і пропозицій;

- підготовка експертного висновку відповідною комісією щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання пропозицій від ДРС по удосконаленню проекту регуляторного акту;

- прийняття рішення на сесії Колочавської сільської ради та його оприлюднення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями  встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має необмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

           У разі, якщо сільська територіальна громада  не прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів та не надіслала в електронному вигляді до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники місцевих податків і зборів у термін до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків сільська територіальна громада не прийняла дане рішення, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків (стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

Термін дії регуляторного акта – необмежений в часі. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексу України.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта;

- рівень проінформованості суб'єктів господарювання та або фізичних осіб з основних положень акту. 

п/н

Назва показника

Перший рік регулювання

За пять років

1

Плата за землю (ставка земельного податку) тис.грн.

2845,8

14229,0

2

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, один.

16

16

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту,  тис. грн.

2845,8

14229,0

4

Час, що  витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкт

0,3

1,0

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання з основних положень регуляторного акта, %

Оприлюднені: повідомлення, проект рішення, АРВ на офіційному сайті Колочавської сільської ради

Високий

Високий

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання та вигод органу місцевого самоврядування при впровадженні альтернативи 2 (прийняття регуляторного акта «Про затвердження  ставок земельного податку на території Колочавської сільської ради »

                                                                                                                     

Платники податку

Фактичні надходження

за 2020 рік, тис.грн.

 

Відсоток нарахувань у 2020 році

Відсоток нарахувань у 2022 році

 

 

 

Очікувані надходження у  2021 році

 

 

 

 

Очікувані надходження у  2022 році

 

 

 

 

Прямі витрати суб’єктів господарювання на сплату податку/ надходження до бюджету громади, тис. грн.

за перший рік

за пять років**

1

2

3

4

5

6

7 =(6-5)

Юридичні особи

386,1

 

 

 

 

 

 

Плата за землю

386,1

0,3

0,3

386,1

2 845,8

2  459,9

12 299,5

в тому числі  НПП «Синевир»

273,3

0,3

3,0

273,3

2 733,2

2 459,9

12 299,5

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

            Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено розробником регуляторного акта у строки, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 1107, від 16.12.2015 № 1151).

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим відділом Колочавської сільської  ради.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації, отриманої від ГУ ДПС у Закарпатській області, фінансового відділу Колочавської сільської ради, відділу економічного розвитку та інвестицій Колочавської сільської ради.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.  

            Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

 

Начальник  фінансового  відділу                                                                  Олена БУНДЗЯК

 

 

 

 

                Додаток

          До аналізу регуляторного впливу регуляторного акта- проєкту рішення Колочавської сільської ради « Про затвердження ставок земельного податку на території Колочавської сільської ради»

 

 

 

 

                                                                  ТЕСТ

 

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради, зустрічі

4

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємницта щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

Консультації (в телефонному  та усному режимі)

10

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємницта щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 10 березня 2021 р. по 15 квітня  2021 р.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 16 (одиниць), (кількість суб’єктів господарювання, що здійснювали діяльність на території Колочавської сільської громади у 2020 бюджетному році та від яких надходили податки до сільського бюджету, а також суб’єкти господарювання що здійснюють свою діяльність на території сіл що приєдналися до Колочавської   громади та від яких надходять податки до сільського бюджету з 01.01.2021 року, у тому числі малого підприємництва 1 (одиниць) та мікропідприємництва 15 (одиниць);

- питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 6,3 (відсотки) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік(стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури(сплата податків і зборів)

177860,00

177860,00

889300,00

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

177860,00

177860,00

889300,00

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

16

16

16

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

2845800,00

2845800,00

14229000,00

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,1 год. х 40,46 грн. Х 1 форм = 4,05 грн.)

4,05

4,05

(ознайомлення у перший рік)

4,05

 

10

Процедури організації

виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

 Формула:витрати часу з підготовки та подання декларації Х вартість часу суб’єкта господарювання:

- за перший рік: 0,2 год. х 40,46 грн. = 8,09 грн.;

- за п’ять років: 0,2 год. х 40,46 грн. х 5 років = 40,45 грн.

            8,09

8,09

        40,45

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

12,14

      8,09

     44,50

15

Кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

16

      16

      16

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

194,24

     129,44

     712,0

 

Примітка. Для розрахунку витрат використовується  прогнозований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 18.08.2020 р. № 05110-14-6/25074, прогнозована мінімальна  заробітна плата на 2022 рік - 6700,00 грн.) у погодинному розмірі 6700/165,6=40,46 грн./год Витрати часу для отримання первинної інформації про вимоги  регулювання складають близько 1 години. Інші витрати не передбачаються. Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів малого підприємництва.

 

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік

регулювання

(стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

2 845 800,00

14 229 000,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

194,24

712,0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2845800,00

14229000,0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

284800,00

14229000,00

 

       5. Розроблення  коригуючих (помякшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі аналізу статистичних даних, що використані фінансовим відділом Колочавської сільської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для  малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

Пом’якшувальними заходами є подальший перегляд розміру ставок місцевих податків і зборів, що грунтуватиметься на результаті відстеження регуляторного акта, аналізі динаміки сплати та можливих змін до законодавства.

 

Начальник фінансового  відділу                                                        Олена БУНДЗЯК                         

 

 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь