Колочавська громада
Закарпатська область, Хустський район

Про встановлення ставок із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Колочавської сільської ради

Дата: 26.04.2021 11:12
Кількість переглядів: 1250

ПРОЄКТ

                                

КОЛОЧАВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

____ СЕСІЯ   VIIІ  скликання             

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                    

 

______2021          року                                                                                                   № __

 

Про встановлення ставок із сплати податку на

нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

на території Колочавської сільської ради

 

 

                Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 265, 266 Податкового кодексу України, Колочавська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Установити не території Колочавської сільської ради ставки із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно додатку.

2.Рішеня набирає чинності з 01.01.2022 року.

3.Начальникові відділу туризму та комунікації оприлюднити дане рішення на офіційному веб сайті Колочавської сільської ради. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва(голова комісії – Василь Барна).

 

 

 

Сільський голова                                                                    Василь ХУДИНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

          1.Платники податку

          Платниками податку є фізичні та юридичні особи, визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

          2. Об’єкт оподаткування

          Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

          3. База оподаткування

          База  оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

          4. Ставка податку

          Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені у Додатку до даного рішення.

          5. Порядок обчислення суми податку

    Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку встановленому підпунктами 266.7.1- 266.7.3, 266.7.5 пункту 266.7, пунктом 266.8 статті 266 Податкового кодексу України .              6. Податковий період

          Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

          7. Строки сплати податку

          Строки сплати податку визначені  пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України .

          8. Порядок сплати податку

          Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

 Сільський голова                                                          Василь ХУДИНЕЦЬ

 

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта -

проєкту рішення Колочавської сільської ради

«Про встановлення ставок із сплати  податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Колочавської сільської ради »

 

Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

           

Назва регуляторного акта: проєкт рішення ____ сесії Колочавської сільської ради 8-го скликання від _____ 2021 року № ___ «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Колочавської сільської ради»

 

Регуляторний орган: Колочавська сільська рада

 

Розробники документа: керуючий справами апарату сільської ради, фінансовий відділ сільської ради  

 

Відповідальна особа: Малета Василь, Бундзяк Олена

 

Контактний телефон: 0987641609,  0966627500

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

        

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про затвердження місцевих податків та зборів  та податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та/або зборів, та про внесення змін до таких рішень. Рішення про затвердження місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Податковим кодексом України зобов’язано надіслати у десятиденний строк з дня прийняття рішення, але не пізніше 25 липня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів» та копії прийнятих рішень про затвердження місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рішень.

Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про затвердження місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, у разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, сільська рада, не прийняла рішення про затвердження відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Місцеві податки зараховуються в повному обсязі до бюджету Колочавської сільської територіальної громади та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду бюджету Колочавської сільської територіальної громади, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб Колочавської сільської територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, на реалізацію місцевих цільових програм, які фінансуватимуться за рахунок бюджету Колочавської сільської територіальної громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини бюджету Колочавської сільської територіальної громади, виконання місцевих цільових програм Колочавської сільської територіальної грмади, Колочавська сільська рада має прийняти рішення «Про затвердження ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Колочавської сільської ради».

У разі неприйняття рішення про затвердження ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Колочавської ради, податок буде справлятися за ставками,які діяли на протязі 2021 року,  що спричинить втрати дохідної частини бюджету.

Як наслідок будуть не профінансовані соціальні важливі місцеві цільові програми, фінансування бюджетної сфери тощо.

З метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між членами ради, органами місцевого самоврядування та податковими органами, урахування змін у податковому законодавстві Колочавська сільська рада має ухвалити нове рішення про затвердження на території Колочавської сільської територіальної громади ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Колочавської сільської ради, яке набуде чинності з 01.01.2022 року на необмежений період, оскільки чинне рішення XXII  сесії 7-го скликання Колочавської  сільської ради  від 24.02.2019 року  № 59   «Про місцеві податки і збори» набрало чинності з 1.01.2020  і  діє у поточному бюджетному періоді.

Для розрахунку прогнозних показників суми витрат суб’єктів господарювання враховувалися основні прогнозні макропоказники економічного й соціального розвитку України (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік») відповідно до яких прогнозований розмір мінімальної заробітної плати, установленого законом на 01 січня 2022 року становить 6 700 грн.

            У 2020 році надходження до бюджету Колочавської сільської ради від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали              38.6 тис. грн., з них, сплачених фізичними особами 11.7 тис. грн., за ставками, що встановлено на 2020 рік від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (2020 рік – 4723,00 грн.).

Питання залучення  56.8 тис. грн. до бюджету громади у перший рік регулювання від платників податку, у тому числі від фізичних осіб – 18.7 тис. грн., пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення Колочавської сільської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.   

 

                                                                                                            Таблиця 1

 

Показники

Юридичні особи — власники об’єктів нерухомості

Фізичні особи — власники об’єктів нерухомості

Разом

разом

житлова

нежитлова

разом

житлова

нежитлова

1

2

3

4

5

6

7

8

Кількість платників податку, осіб:

 

 

 

 

 

 

 

- на 01.01.2020 р.

2

 

2

17

8

9

19

- на 01.01.2021 р.

2

 

2

17

8

9

19

- на 01.01.2022 р.

2

 

2

17

8

9

19

Відхилення від

2020 року (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

Надходження, тис. грн.:

 

 

 

 

 

 

 

 

- факт за 2020 р.

26,8

0

26,8

11,7

4,2

7,5

46,0

- очікувані за 2021 р.

34,0

0

34,0

14,9

5,4

9,5

48,9

- прогноз від запропонованого регулювання на 2022 р. (від фізичних осіб кошти надійдуть у 2023 році)

38,1

0

38,1

18,7

6,7

12,0

56,8

Розрахункові від запропонованого регулювання за пять років*

190,5

0

190,5

93,5

33,5

60,0

284,0

 

За інформацією відділу економічного розвитку та інвестицій Колочавської сільської ради  станом на 01.01.2021 року у Колочавській сільській раді обліковано платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 19 осіб, які є власниками житлової/нежитлової нерухомості, з  них фізичних осіб – 17, юридичних осіб – 2.

Прогноз надходжень складе :

- фізичним особам, які є  власниками об’єктів житлової нерухомості -0,5х6700:100х 200,1=6703,35 грн.;

- фізичним особам, які є  власниками об’єктів нежитлової нерухомості -0,5х6700:100х 358,9= 12023,15  грн.;

- юридичним особам,  які є  власниками об’єктів нежитлової нерухомості  -1х6700:100х 569,2=  38 136,4 грн.

Розрахунок площі визначено таким методом: співвідношення фактичних надходжень 2020 року до вартості 1 кв. м. нерухомості за відповідний період.

Так розраховано по:

- фізичним особам, які є власниками об’єктів житлової нерухомості -
4181:(0,5х4173:100) = 200,1 кв. м;

- фізичним особам, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості -
7474:(0,5х4173:100) = 358,9 кв. м;

            - юридичним особам, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості -
26885 :(1х4723:100)= 569,2 кв. м.

            * розрахункові надходження від запропонованого регулювання за 5 років визначено з урахуванням прогнозної мінімальної заробітної плати на 2022 рік (лист Міністерства фінансів України від 18.08.2020 р. № 05110-14-6/25074. Обсяг надходжень може коригуватися в разі зміни розміру мінімальної заробітної лати на законодавчому рівні.

 

          Аналітика є  обмеженою, оскільки державні фіскальні служби відповідно до пункту 63.6 статті 63 Кодексу облік платників податку ведуть за податковими номерами платників, а не за об’єктами нерухомості. Податкове програмне забезпечення не передбачає угрупування об’єктів нерухомості за їх типами.

Прогнозний обсяг надходжень податку на 2022 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку – виникнення податкового боргу).

Податковим кодексом України визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України). При цьому, окремо не розподіляються фізичні особи на громадян і фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.

У регуляторному акті передбачається зберегти пільгу в розмірі 100 відсотків для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Колочавської сільської територіальної громади, за переліком:

будівлі дитячих будинків сімейного типу, гуртожитки, житлова нерухомість непридатна для проживання,об’єкти житлової нерухомості що належать дітям-сиротам, нерухоме майно громадських організацій осіб з інвалідністю, об’єкти нерухомості релігійних організацій.

Проблему, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення є визначення на законних підставах розміру ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Основною причиною виникнення проблеми є безпосередня вимога чинного законодавства України, згідно з якою органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про місцеві податки та збори.

          Аналіз втрат до бюджету громади

                                                                                                            Таблиця 2

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про затвердження ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Колочавської сільської територіальної громади

У разі не прийняття рішення про затвердження ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Колочавської сільської територіальної громади

Відхилення,

тис. грн.

Ставка середня,

%

Очікуваний обсяг надходжень тис. грн. ( в перший рік регулювання)

Ставка,

%

 

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн. (в перший рік регулювання)

1

Юридичні особи - власники об’єктів нерухомості

1

38,1

1

34,0

4,1

2

Фізичні особи - власники об’єктів нерухомості

 

0,5

14.9

0,5

18.7

3,8

 

Разом (втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

7,9

 

В разі прийняття рішення «Про затвердження ставок  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» очікується, що в бюджет Колочавської сільської територіальної громади в перший рік регулювання надійдуть кошти в сумі 56,8 тис. грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Таким чином, Колочавська сільська рада, враховуючи пропозиції підприємців, не підвищувала ставки податків до максимального рівня. Розміри ставок із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Колочавської сільської територіальної громади, пропонуються із незначним збільшенням.

Важливість проблеми при затвердженні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки полягає в необхідності наповнення бюджету Колочавської сільської громади та спрямування отриманих коштів від сплати податку на вирішення соціально-економічних проблем ради.

          Враховуючи, вищевикладене, Колочавською сільською радою розробляється проєкт рішення «Про затвердження ставок  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Колочавської сільської ради » та публікується в засобах масової інформації .

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив                                               

Таблиця 3

 

Групи

Так

Ні

Громадяни*

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

            * Чисельність населення Колочавської сільської  громади станом на 01.01.2020 року – 8800 осіб

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Колочавської сільської ради.

Згідно статті 266 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування встановлюють ставки та пільги податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачується на відповідній території.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторного акта, оскільки ставки із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджені рішенням  XXII  сесії 7-го скликання Колочавської  сільської ради  від 24.02.2019 року № 59   «Про місцеві податки і збори».

 

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання за 1 кв. м житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб

Таблиця 4

 

Класифікація будівель/зональність

Розмір ставки податку від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового року, за 1 кв. м бази оподаткування, %

Вартість 1 кв. м., грн.*

Відхилення, грн. (+-)

2021 рік

2022 рік

2021 рік

2022 рік

 

1

2

3

4

5

6 = 5 - 4

Будівлі житлові, що перебувають у власності:

 

 

 

 

 

- фізичних осіб

0,5

0,5

30,0

33,5

3,5

- юридичних осіб

1

1

60,0

67,0

7,0

Будівлі нежитлові, що перебувають у власності

 

 

 

 

 

- фізичних осіб

0,5

0,5

30,0

33,5

3,5

- юридичних осіб

1

1

60,0

67,0

7,0

 

* Розмір мінімальної заробітної плати на 2021 рік  - 6 000 грн., прогнозовано на 2022 рік – 6700 грн. (Державний бюджет України на 2021 рік, лист Міністерства фінансів України від 18.08.2020 р. № 05110-14-6/25074). Вартість за 1 кв. м нерухомості може змінюватися в разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету Колочавської сільської територіальної громади;

          - встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання, та відповідно до потреб бюджету Колочавської сільської громади;

 - встановити пільги щодо із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 - забезпечити своєчасне надходження до бюджету Колочавської сільської територіальної громади податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Таблиця 5

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії Колочавської сільської ради та не приймати  рішення сільської ради «Про затвердження ставок  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Колочавської сільської ради»

 

У такому випадку відповідно до пункту статті 12.3.5 Податкового кодексу України, місцеві податки  сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за ставками, які діють у 2021 році що не сприятиме наповненню бюджету Колочавської сільської територіальної громади в можливих обсягах.

Очікувані втрати бюджету Колочавської сільської територіальної громади в результаті неприйняття рішення   «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» складатимуть 7,9 тис. грн., що не дозволить профінансувати соціально важливі місцеві цільові програми Колочавської сільської громади, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального господарства  тощо.

Альтернатива 2

Прийняти  рішення «Про затвердження ставок  податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Колочавської сільської ради» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків на території Колочавської сільської територіальної громади та відповідне наповнення бюджету Колочавської сільської громади.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету Колочавської сільської територіальної громади орієнтовно надійде 56,8 тис. грн., що забезпечить фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального господарства тощо.

Крім того, при визначенні розміру ставок податків, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Затвердження максимальних ставок  податку із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

За рахунок прийняття максимальних ставок можливе значне  перевиконання дохідної частини бюджету Колочавської сільської громади, додатково надійде до бюджету Колочавської сільської територіальної  громади 284,0 тис. грн. Прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати податків і зборів.  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та суб’єктами господарювання.

 

 

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання та вигод органу місцевого самоврядування при впровадженні альтернативи 2 (прийняття регуляторного акта «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Колочавської сільської ради » (альтернатива 1)

                                                                                                   Таблиця 6

Класифікація будівель/ зональність

Фактичні надходження

за 2020 рік, тис.грн./ вартість

1 кв. м

Середній розмір ставки від мінімальної заробітної плати, установленої на 01.01.2022, %

Середня вартість

1 кв. м, грн.

 

 

 

 

Розрахункова чисель

ність на 2022 рік,

осіб

 

 

 

 

 

Розрахункова площа нерухомості,

кв. м*

Прямі витрати суб’єктів господарювання на сплату податку/ надходження до бюджету громади, тис. грн.

за перший рік

за пять років**

1

2

3

4

5

6

7 = 4 х 6

Будівлі житлові, що перебувають у власності:

4,2

 

 

8

200,1

 

4,2

21,0

- фізичних

осіб

4,2/20,86

0,5

20,86

8

200,1

4,2

21,0

- юридичних

0

0

0

0

0

0

0

Будівлі нежитлові, що перебувають у власності:

34,4

 

 

 

 

 

11

 

 

928,1

 

31,2

156,0

- фізичних осіб

7,5/20,86

0,5

20,86

9

358,9

7,5

37,5

- юридичних осіб

26,9/20,86

1

41,72

2

569,2

23,7

118,5

Разом

38,6

 

 

19

1128,2

35,4

177,0

 

* Розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2019 р. - 4 173 грн., на 01.01.2020 р. - 4 723 грн., на 2021 рік  - 6 000 грн. прогнозно на 2022 рік - 6700 грн. (Державний бюджет України на 2019, 2020, 2021 роки, лист Міністерства фінансів України від 18.08.2020 р. № 05110-14-6/25074). Вартість за 1 кв. м нерухомості може змінюватися в разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні.

Розрахунок площі житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, визначено таким методом: співвідношення фактичних надходжень у 2020 році до вартості 1 кв. м нерухомості за відповідний звітний період. Для обрахунку розрахункової площі для оподаткування та прогнозних надходжень від запровадження регуляторного акта враховувалися фактичні надходження у 2020 році, оскільки прогнозні надходження на 2022 рік є розрахунковими та можуть змінюватися від чисельності платників податку та інших економічних факторів.

Так розраховано по:

- фізичним особам, які є  власниками об’єктів житлової нерухомості -0,5х6700:100х200,1= 6703,35 грн.;

- фізичним особам, які є  власниками об’єктів нежитлової нерухомості -0,5х6700:100х 358,9= 12023,15  грн.;

- юридичним особам,  які є  власниками об’єктів нежитлової нерухомості  -1х6700:100х 569,2= 38136,4.

Розрахунок площі визначено таким методом: співвідношення фактичних надходжень 2020 року до вартості 1 кв. м. нерухомості за відповідний період.

Так розраховано по:

- фізичним особам, які є власниками об’єктів житлової нерухомості -
4181:(0,5х4173:100) = 200,1 кв. м;

- фізичним особам, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості -
7474:(0,5х4173:100) = 358,9 кв. м;

            - юридичним особам, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості -
26885 :(1х4723:100)= 569,2 кв. м.

.

            ** Розрахункові надходження від запропонованого регулювання за 5 років визначено з урахуванням прогнозної мінімальної заробітної плати на 2022 рік (лист Міністерства фінансів України від 18.08.2020 р. № 05110-14-6/25074. Обсяг надходжень може коригуватися в разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні.

 

 

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання  та вигод органів місцевого самоврядування при збільшенні ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до максимального, установленого законодавством (альтернатива 3)

 

                                                                                                 

 

 

 

 

Таблиця 7

 

Класифікація будівель

Фактичні надходження за 2020 рік,

тис. грн. /вартість

1 кв. м (грн.)

Розмір ставки від мінімальної заробітної плати, установ

леної на 01.01.2022,

%

Вартість

1 кв. м, грн.

Розрахункова чисельність на 2022 рік,

осіб

Розра-хункова площа нерухомості*,

кв. м

Прямі витрати суб’єктів господарювання на сплату податку / над-ходження до бюджету громади, тис. грн.

перший рік регулювання

за пять років**

1

2

3

4

5

6

7 = 6 х 4

8

Будівлі житлові, що перебувають у власності:

4,2

0,5

33,5

 

8

 

200,1

6,7

33,5

- фізичних осіб

4,2/20,86

0,5

 

33,5

8

200,1

6,7

33,5

-юридичних осіб

0

0

0

0

0

0

0

Будівлі не-житлові, що перебувають у власності:

34,54

0

0

11

928,1

50,1

250,7

- фізичних осіб

7,5/20,86

0,5

33,5

9

358,9

12,0

60,0

- юридичних осіб

26,9/20,86

1

67

2

569,2

38,1

190,7

Разом

38,6

0

 

19

1128,2

56,8

284,2

 

* Розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2019 р. – 4 173 грн., на 01.01.2020 р. - 4 723 грн., на 2021 рік  - 6 000 грн. прогнозовано на 2022 рік – 6700 грн. (Державний бюджет України на 2019, 2020, 2021 роки, лист Міністерства фінансів України від 18.08.2020 р. № 05110-14-6/25074). Вартість за 1 кв. м нерухомості може змінюватися в разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні.

Розрахунок площі житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, визначено таким мето

  дом: співвідношення фактичних надходжень у 2020 році до вартості 1 кв. м нерухомості за відповідний звітний період. Для обрахунку розрахункової площі для оподаткування та прогнозних надходжень від запровадження регуляторного акта враховувалися фактичні надходження у 2020 році, оскільки прогнозні надходження на 2022 рік є розрахунковими та можуть змінюватися від чисельності платників податку та інших економічних факторів.

Розрахунок площі визначено таким методом: співвідношення фактичних надходжень 2020 року до вартості 1 кв.м. нерухомості за відповідний період.

Так розраховано по:

- фізичним особам, які є власниками об’єктів житлової нерухомості -
4181:(0,5х4173:100) = 200,1 кв. м;

- фізичним особам, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості -
7474:(0,5х4173:100) = 358,9 кв. м;

            - юридичним особам, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості -
26885 :(1х4723:100)= 569,2 кв. м.

            ** розрахункові надходження від запропонованого регулювання за 5 років визначено з урахуванням прогнозної мінімальної заробітної плати на 2022 рік (лист Міністерства фінансів України від 18.08.2020 р. № 05110-14-6/25074. Обсяг надходжень може коригуватися в разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні.

 

 

Розрахунок вартості 1 кв. м об’єкта нерухомості при застосуванні максимальної ставки податку (альтернатива 3)

Таблиця 8

 

Найменування

Середній розмір ставки на 2021 р. від мінімальної заробітної плати, установленої на 01.01.2021 р.,

%

Розмір ставки від мінімальної

заробітної плати, установленої на 01.01.2022 р., %

Вартість 1 кв. м,

 грн.

Відхилення, грн.

за середнім розміром ставки   2021 р.

за максимальним розміром ставки

Будівлі житлові, що перебувають у власності:

- фізичних осіб

0.5

1,50

30

100,5

+70.5

- юридичних осіб

 

1

 

1,50

 

60

100,5

+ 40.5

Будівлі нежитлові, що перебувають у власності:

- фізичних осіб

0.5

1,50

30

100,5

+70.5

- юридичних осіб

1

1,50

 

60

100,5

+40.5

 

* Розмір мінімальної заробітної плати на 2021 рік  - 6 000 грн. прогнозовано на 2022 рік – 6700 грн. (Державний бюджет України на 2021 рік, лист Міністерства фінансів України від 18.08.2020 р. № 05110-14-6/25074).

 

 

          2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

          Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Таблиця 9

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати бюджету Колочавської сільської громади у сумі 284.2 тис. грн., за рахунок сплати податків за ставками  2021 року

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету Колочавської сільської територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (прогнозована сума
284.2 тис. грн.).

3. Створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб Колочавської сільської територіальної

громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання.

Відсутні

Альтернатива 3

Надходження коштів до бюджету громади (орієнтовно у сумі
284.
2 тис. грн.) та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади

 

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.

 

 

            Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Таблиця 10

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками 2021 року, відповідно до Податкового кодексу України

Прогнозовано бюджет Колочавської сільської територіальної громади втратить
284.2 тис. грн. Колочавська сільська громада не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем Колочавської сільської територіальної громади за рахунок наповнення дохідної частини бюджету громади

Сплата податку за встановленими ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету Колочавської сільської територіальної громади

Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасних сплат місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

 

 

          Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

          Розрахункова кількість субєктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 19 осіб*

Таблиця 11

 

Показник

 

Великі

Середні

Малі

 

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

19

 

 

0

 

 

19

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

0

100

 

            * За інформацією відділу економічного розвитку та інвестицій Колочавської сільської ради.

 

            Оскільки відповідно до податкового законодавства податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується до того бюджету, на території якого розташовані об’єкти нерухомості, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, включено також суб’єктів господарювання, що зареєстровані за межами Колочавської сільської територіальної громади, але мають нерухомість на його території.

 

 

 

Таблиця 12

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за ставками 2021 року, відповідно до Податкового кодексу України

Відсутні

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Затвердження пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про затвердження ставок та пільг із сплати податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Колочавської сільської територіальної громади за запропонованими ставками (у перший рік регулювання – 284.2 тис. грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку до цього АРВ

Альтернатива 3

 

Відсутні.

За рахунок прийняття максимальних ставок  додаткові витрати орієнтовно будуть складати у перший рік регулювання 284,2  тис. грн.

Надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати малого бізнесу .

         

 

 

 

У зв’язку з відсутністю  на території сільської громади суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акта, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

 

 

 

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу

 

Таблиця 14

 

Категорія впливу

Відповідь

1

2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг;

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності з органами влади;

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);

Ні

 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій.

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги;

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг;

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;

Ні

 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств;

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар;

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника;

Ні

 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.

Ні

 

 

          ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей   

Таблиця 15

    

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, буде сплачуватися платниками відповідно до Податкового  кодексу України за   ставками 2021р. Зменшаться надходження до бюджету Колочавської сільської територіальної громади , а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми. Очікуванні втрати бюджету Колочавської сільської територіальної громади складатимуть
284.2  тис. грн.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення Колочавської сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Колочавської сільської територіальної громади та відповідне наповнення бюджету Колочавської громади.

До бюджету Колочавської сільської територіальної громади надійде орієнтовно 284.2  тис. грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку.

Альтернатива 3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету Колочавської сільської громади, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в “тінь”. Балансу інтересів досягнуто не буде.

Прогнозні надходження до бюджету Колочавської територіальної громади складатимуть  284.2 тис. грн.

                     

Таблиця 16

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення бюджету Колочавської сільської територіальної громади та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток Колочавської сільської громади.

Сплата податку платниками податку за обґрунтованими ставками.  Затвердження пільг по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для платників податку.

Сплата податків за запропонованими ставками
284.2 тис. грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат субєктів господарювання наведено у додатку до цього АРВ.

Наповнення бюджету Колочавської сільської територіальної громади, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до бюджету Колочавської сільської територіальної громади

(284.2 тис. грн.) та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем Колочавської сільської територіальної   громади .

Надмірне податкове навантаження

(284.2 тис. грн.) спричинить занепад малого бізнесу.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат субєктів господарювання наведено у додатку до цього АРВ

Додаткове наповнення бюджету громади.

Надмірне навантаження на субєктів господарювання, можливе скорочення кількості субєктів господарювання.

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками 2021 року, відповідно до  Податкового кодексу України

Зменшення надходжень у бюджет Колочавськоїї  сільської територіальної громади

Сумарні витрати, 284.2 тис. грн.

Зменшення надходжень до бюджету Колочавської сільської територіальної громади, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя жителів Колочавської сільської територіальної громади

 

 

    

 

 

Таблиця 17

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  бюджету Колочавської територіальної громади. Податкове навантаження для платників  податку і не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників податку.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України; та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати податку.

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету Колочавської сільської територіальної громади. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати податку.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по ставкам 2021 року, що спричинить втрати дохідної частини бюджету Колочавської сільської територіальної громади та відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

          Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – затвердження економічно - обґрунтованого податку,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Колочавської сільської ради.

 

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

в результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Колочавської сільської територіальної громади, аналітичних показників ГУ ДПС у Закарпатської області, інформації відділу економічного розвитку та інвестицій Колочавської сільської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є затвердження запропонованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

          Розробка проєкту рішення Колочавської сільської ради «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання пропозицій щодо вдосконаленню проєкту рішення від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Колочавської сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод суб’єктів господарювання, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для субєктів господарювання великого, середнього й малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (додатки 1, 2 до аналізу регуляторного впливу).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

 Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року на необмежений термін з можливістю внесення змін до нього та визнання таким, що втратило чинність, у разі змін у чинному законодавстві України та/або за результатами відстеження.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта.

Відповідно до Податкового кодексу України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про затвердження місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

  • розмір надходжень до бюджету Колочавської сільської територіальної громади , пов'язаних з дією акта;
  • кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта;
  • розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконанням вимог акта;
  • рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 

Прогнозні показники результативності

Таблиця 18

 

№ п/п

Показник

Перший рік регулювання

За пять років

2022 рік

2023 рік (сплата згідно з п.п.266.7.2 ст.266 ПКУ)

2022 рік – 2026 рік

2023 рік – 2027 рік (сплата згідно з п.п.266.7.2 ст.266 ПКУ)

1

 

 

 

 

1.1

 

1.2

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт (дані наведено в табл.1), осіб:

 

юридичні особи;

 

фізичні особи

 

 

 

 

 

 2

       17

 

 

 

 

431

 

 

 

 

 

2

17

 

 

 

 

431

 

2

 

 

 

 

 

 

2.1

 

2.2

Надходження до бюджету Колочавської територіальної громади коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (дані наведено в таблиці 1), тис. грн.:

 

юридичними особи;

 

фізичні особи:

 

 

 

 

 

 

 

318,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

639,0

 

 

 

 

 

 

 

1592,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3195,0

3

 

 

 

 

 

3.1

 

3.2

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вигод акта, грн./год.*:

 

юридичними особами;

 

фізичними особами

 

 

 

 

 

 

12,14/0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

4,05/0,10

 

 

 

 

 

 

44,50/1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4,05/0,10

4

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Високий

Високий

 

*Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

          Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено розробником регуляторного акта у строки, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 1107, від 16.12.2015 № 1151).

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим відділом Колочавської сільської  ради.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації, отриманої від ГУ ДПС у Закарпатській області, фінансового відділу Колочавської сільської ради, відділу економічного розвитку та інвестицій Колочавської сільської ради.

 

 

Начальник фінансового відділу                                           Олена БУНДЗЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу регуляторного акта – проєкту рішення Колочавської сільської ради «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Колочавської сільської ради»

 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання.

Таблиця 1

 

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (Інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Робочі наради та зустрічі

 

 

 

5

 

Обговорено та запропоновано збільшити розміри ставок податку до рівня діючих ставок  

2.

Вид консультації:

В телефонному та усному режимі, інтернет консультації

2

Отримана інформації про податок, обговорено та запропоновано збільшити розміри ставок податку до рівня діючих ставок

          2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2 одиниць, у тому числі малого підприємництва 2 (одиниць)

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Таблиця 2

 

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

0,0

0,0

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0,0

0,0

0,0

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,0

0,0

0,0

5.

Податки та збори:

 

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

 

 

 

10981

 

 

 

10981

 

 

 

54905

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

           

 

10981

 

 

10981

 

 

54905

     

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

8.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

21962

 

 

21962

 

 

109810

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2 осіб (дані наведені в таблиці до аналізу регуляторного впливу проєкту рішення сільської ради «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки») Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку витрат використовується  прогнозований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 18.08.2020 р. № 05110-14-6/25074, прогнозована мінімальна  заробітна плата на 2022 рік - 6700,00 грн.) у погодинному розмірі 6700/165,6=40,46 грн./год

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночно кількість форм:

 

0,1 год. х 40,46 грн. Х 1 форм = 4,05 грн.)

4,05

Не передбачає витрат (ознайомлення в перший рік)

4,05 (ознайомлення в перший рік)

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,0

0,0

0,0

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання декларації)

Формула:

витрати часу з підготовки та подання декларації Х вартість часу субєкта господарювання:

- за перший рік: 0,2 год. х 40,46 грн. = 8,09 грн.;

- за пять років: 0,2 год. х 40,46 грн. х 5 років = 40,45 грн.

8,09

8,09

40,45

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок за рік

0,0

0,0

 

 

 

0,0

13.

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

12,14

12,14

44,50

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

2

2

16.

Сумарно, гривень

24.28

24.28

89.0

           

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання наведено в таблиці Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання до аналізу регуляторного впливу проєкту рішення сільської ради «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 18.08.2020 р. № 05110-14-6/25 074, прогнозована мінімальна  заробітна плата на 2022 р. - 6700,00 грн.) у погодинному розмірі 6700,00 грн./165,6=40,46 грн. /год.

Витрати часу враховуються відповідно до пунктів 1 карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року № 269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку».

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Таблиця 3

 

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

21962 грн. (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

109810 грн. (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

24.28 грн. (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

89.0 грн. (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

21962.0 грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

109810.0 грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

4.

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,0

(«Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка)

0,0 грн.

(«Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

21962.0 грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

109810.0 грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі аналізу статистичних даних що наданні відділом економічного розвитку та інвестицій Колочавської сільської ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

Начальник фінансового відділу                                            Олена БУНДЗЯК

 

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь