Колочавська громада
Закарпатська область, Хустський район

«Про затвердження Правил благоустрою  території населених пунктів Колочавської сільської ради»

Дата: 26.04.2021 11:16
Кількість переглядів: 1047

 

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сесії Колочавської сільської  ради «Про затвердження Правил благоустрою  території населених пунктів Колочавської сільської ради»

         На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. та з метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою сіл, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, Колочавська  сільська рада виносить на розгляд проект рішення сесії «Про затвердження Правил благоустрою та утримання території сіл Колочавської сільської ради» та аналіз його регуляторного впливу.

Назва регуляторного акта: проєкт рішення Колочавської  сільської ради 8-го скликання від _______ року №___« Про затвердження Правил благоустрою  території населених пунктів Колочавської сільської ради»

Регуляторний орган: Колочавська сільська рада

Відповідальна особа: Василь Малета, Василь Маркович

Контактний телефон: 0987641609,0980956802

Поштова та електронна адреса розробника проекту:

Поштова адреса: 90043, Закарпатська  обл., Хустський район, с. Колочава вул. Шевченка, 78 тел.(3146).2-42-24.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднений на офіційному сайті Колочавської сільської ради. Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 30 днів з дня оприлюднення проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу.

Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 90043, Закарпатська  обл., Хустський район, с. Колочава вул. Шевченка, 78 тел.(3146).2-42-24.

Перелік документів для ознайомлення:

1. Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сесії Колочавської сільської ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Колочавської  сільської ради».

3.Проект рішення «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Колочавської   сільської ради».

            Проект рішення сесії Колочавської   сільської ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Колочавської   сільської ради» розроблений відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та інших нормативно-правових актів.

1. ОПИС ПРОБЛЕМИ

Даний регуляторний акт розроблений з метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою сіл Колочавської сільської ради, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Згідно з ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплено право органів місцевого самоврядування затверджувати правила благоустрою.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ

- - - -

встановлення чітких вимог до організації роботи підприємств, установ та організацій, приватних підприємців, жителів села при виконанні робіт та заходів з благоустрою;

створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату ради, зниження рівня шуму, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона;

створення умов для реалізації свої прав суб’єктами у сфері благоустрою села;

утримання в належному стані населених пунктів, наведення чистоти та порядку, ліквідація сміттєзвалищ.

3. АЛЬТЕРНАТИВИ

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

1)

Здійснення контролю за санітарним станом сільської ради, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню населених пунктів, а також Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному санітарно-технічному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень. Чинні норми певним чином застаріли та не дають змоги суб’єктам господарювання, територіальній громаді сіл Колочава, Горб, Мерешор та Негровець окремим мешканцям ради використовувати свої права в галузі благоустрою. Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі - КУпАП) передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій та недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку населених пунктів. Однак, вказаною статтею КУпАП не конкретизовано види порушень благоустрою. Відсутність затверджених у встановленому законом порядку Правил благоустрою території Колочавської сільської ради унеможливлює притягнення осіб, винних у порушені благоустрою до передбаченої законом відповідальності.

2)

Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання території сільської ради у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільної основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження об’єктів та елементів благоустрою ради, оскільки такі дії можуть вчинятися виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є неефективним.

3)

Постійне приведення території сільської ради у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою, території ради за рахунок сільського бюджету.

Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до збереження об’єктів та елементів благоустрою. При цьому сільський бюджет не може забезпечити фінансування робіт з їх відновлення. Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою території та утримання території сіл Колочава, Горб, Мерешор та Негровець є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту. Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей є формування прозорих вимог щодо проведення на території ради єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.

4. МЕХАНІЗМ ТА ЗАХОДИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ

Проектом Правил детально визначені основні права та обов’язки, вимоги щодо встановлення порядку комплексного виконання робіт з благоустрою та озеленення, санітарного очищення території, створення сприятливого для життєдіяльності довкілля;

Визначено:

1) 2) 3) 4) 5) 6)

сферу дії Правил та учасників правовідносин в цій сфері; права та обов’язки у сфері благоустрою території Колочавської сільської ради;

порядок здійснення благоустрою та утримання території;

вимоги до утримання елементів благоустрою;

контроль у сфері благоустрою території;

відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНАСЛІДОК ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Впровадження нового регуляторного акту забезпечить покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно-епідеміологічного стану населеного пункту.

Вигоди та втрати від регулювання, яке запроваджується:

Група впливу

Вигоди

Втрати

Суб’єкти підприємницької діяльності

Покращення стану благоустрою населених пунктів, якості життя

Витрати на благоустрій прибудинкових та закріплених територій та сплату адмін-штрафів в разі притягнення до адміністративної відпо-відальності

Місцева влада

Покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно-епідеміологічного стану населеного пункту, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

Процедура розгляду проекту регуляторного акту

Населення

Покращення естетичного вигляду села, ліквідація сміттєзвалищ, забезпечення чистоти та порядку

Витрати на сплату адмінштрафів власниками домо-володінь в разі притягнення їх до адміністративної від-повідальності за порушення Правил

 

6. СТРОК ДІЇ

Строк дії не встановлюється, але може бути обмежений або закінчений внаслідок змін у нормативно-правових актах на державному рівні.

7. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 

1) стан благоустрою, озеленення населеного пункту;

2) кількості порушень Правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП;

3) кількість скарг від мешканців ради щодо виконання заходів з благоустрою.

8. ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Результативність даного регуляторного акта буде відстежуватись виконавчим комітетом.

Голова сільської ради В.І.Худинець

                     Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про Правила благоустрою та утримання території сіл Колочавської сільської ради »

            1. Назва регуляторного акта: рішення сесії Колочавської  сільської ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Колочавської  сільської ради».

2. Виконавець заходів з відстеження: виконком Колочавської   сільської ради.

3. Цілі прийняття акта:

- визначення порядку благоустрою та утримання об’єктів благоустрою села;

- визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою та території села.

4. Строк відстеження: на етапі підготовки регуляторного акту.

5. Тип відстеження: базове.

6. Методи одержання результатів відстеження результативності.

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних. Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі статистичні показники:

- кількість приписів про усунення порушень правил благоустрою;

- кількість протоколів про адміністративне правопорушення, складених за порушення правил благоустрою.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Рішення дає можливість:

- ефективно проводити нагляд за дотриманням благоустрою та утриманням об’єктів благоустрою села;

дотримуватись прав та зобов’язувати учасників правовідносин у сфері благоустрою та території села;

складати протоколи про адміністративне правопорушення за недотримання Правил благоустрою.

Враховуючи вищевикладене, проведений аналіз і базове відстеження результативності регуляторного акта свідчать про доцільність застосування рішення сесії Княгининівської сільської ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської ради» та досягнення мети його впровадження.

 Голова сільської ради                                                                             Василь ХУДИНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

 

КОЛОЧАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

_____ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

_________2021                                                                                                        № ___                                                            

с. Колочава

                      

 «Про затвердження Правил благоустрою

 території населених пунктів Колочавської сільської ради»

        

    З метою забезпечення благоустрою населених пунктів Колочавської територіальної громади,  відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись пп. 44 п.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пп.2, п. 1, ст.10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів»,сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів Колочавської сільської ради (додається);

2. Начальникові відділу туризму та комунікації опублікувати дане рішення на офіційному сайті Колочавської сільської ради.

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  земельних відносин,  природокористування, планування території, будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, транспорту та благоустрою.

     

 

 

Сільський голова                                                                   Василь ХУДИНЕЦЬ

 

 

                                            

 

 

 

 

Додаток

до рішення ___ сесії ___ скликання Колочавської сільської ради

від ___________2021 року №____

 

 

ПРАВИЛА

благоустрою території населених пунктів Колочавської територіальної громади

 

         Правила благоустрою населених пунктів Колочавської сільської ради є регуляторним актом, яким регулюють права і обов’язки учасників правовідносин з благоустрою території громади визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в них.

         Правила розроблено на основі вимог наступних законодавчих та нормативно-правових актів:

         - Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про дорожній рух», «Про регулювання містобудівної діяльності»

         - Кодексу України про адміністративні правопорушення;

         - Постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», від 15.06.2006 №826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою», від 01.08.2006 №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг із вивезення побутових відходів»;

         - Наказів Міністерства житлово-комунального господарства України від 31.05.2007 №32 «Про затвердження Рекомендацій із розроблення правил благоустрою території населеного пункту», від 03.11.2008 №326 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості об'єкта  благоустрою», від 07.06.2010 №176 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів», Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», Міністерства будівництва України від 10.04.2006 №105 «Про затвердження Правил утримання   зелених  насаджень у  населених  пунктах України»,  від  16.01.2007 №7 «Про затвердження Положення  про  громадський  контроль  у  сфері благоустрою населених пунктів» та інші.

Контроль за дотриманням цих правил і координація дій відповідальних посадових осіб, пов’язаних з їх виконанням, здійснюється виконкомом сільської ради, посадовими особами контролюючих органів.

1. Загальні положення

          1.Правила благоустрою Колочавської територіальної громади (надалі – Правила) є нормативно-правовим актом, який установлює економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади здійснення благоустрою та утримання території об'єктів  благоустрою громади.

         2. Правила спрямовані на:

- розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території Колочавської територіальної громади в належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

- створення умов для реалізації прав учасниками правовідносин у сфері благоустрою Колочавської територіальної громади;

- збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, сприятливого для життєдіяльності довкілля;

- забезпечення державних, громадських та приватних інтересів.

       3. Учасниками правовідносин у сфері благоустрою є виконавчий комітет Колочавської сільської ради, суб’єкти господарювання,  органи самоорганізації населення, громадяни, громадські організації.

         4. Правила є відкритими та доступними для всіх учасників правовідносин у сфері благоустрою сільської ради.

1.2. Визначення термінів

          1.2.1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

        - балансоутримувач – власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального та поточного ремонтів та утримання;

         - благоустрій території – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення та ін., що здійснюються на території   громади з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і  відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

          - відходи – будь-які  речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення, та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення:

       а) побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

         б) рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються в будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

         в) небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

        г) безхазяйні відходи - відходи, що не мають власника або власник яких невідомий;

         - вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, тротуари, пішохідні  а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

          - газон - ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернуванням;

          - захищені об’єкти - житлові будинки і прибудинкові території, лікувальні заклади, заклади освіти та культури, гуртожитки, розташовані у межах населених пунктів, заклади торгівлі, побутового обслуговування, будинки культури та клуби, інші будівлі і споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди, а також парки, сквери, зони відпочинку, розташовані на території  прилеглій до житлових будинків;

         - заходи з благоустрою території – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

                    - зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території сільської ради:

       а) зелені насадження загального користування – зелені насадження, які розташовані на території  парків, скверів, бульварів, які мають вільний доступ для відпочинку;

         б) зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будинків, закладів освіти, закладів охорони здоров’я, та ін.;

          в) зелені насадження спеціального призначення – насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола підприємств, кладовищ, ліній електропередачі високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження пришляхові в межах сіл;    

- зовнішнє освітлення - освітлення вулично-дорожньої мережі, прибудинкових територій, парків;

         - мала архітектурна форма – елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою, який використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць, організації простору;

                    - об’єкт благоустрою зеленого господарства – об’єкт благоустрою, на території якого розташовані зелені насадження;

                    - об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда, комплекс (ансамбль), території, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду;

          - охорона зелених насаджень - система адміністративно-правових, організаційно-господарських, економічних, архітектурно-планувальних і агротехнічних заходів, спрямованих на збереження, відновлення або покращення виконання зеленими насадженнями відповідних функцій;

          - пам’ятка культурної спадщини – об’єкт культурної спадщини, який  занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

         - пошкодження зелених насаджень – надання шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, яка не припинила їх росту;

          - прибирання об’єктів благоустрою – захід санітарного очищення, що передбачає регулярне збирання та перевезення в установлені місця побутових відходів, видалення вуличного змету, листя, гілля, покос трави та сухостою, прибирання снігу, льоду тощо;

          - прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку;

          - прилегла територія – розташована поряд із власним або орендованим об’єктом (земельною ділянкою, будинком з прибудинковою територією або їх частинами, спорудою, будівельним майданчиком, об’єктом торгівлі або послуг тощо) територія, яку власник (балансоутримувач), орендатор та інші користувачі об’єкта повинні утримувати в належному стані; розміри меж прилеглої території в числовому значенні наведені у  розділі 1 цих Правил;

          - присадибна ділянка - ділянка землі, що передається у власність громадян для обслуговування житлового будинку;

         - рекреаційні зони – спеціально виділені генеральним планом ділянки суші й водного простору, призначені для масового відпочинку, відновлення життєвих сил і працездатності людей, спортивної і туристичної діяльності, забезпечення оздоровчих, пізнавальних і культурно-розважальних потреб;

          - санітарна очистка території населених пунктів сільської ради - комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, що утворились на території громади, а також прибирання об’єктів благоустрою з метою запобігання шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров’я людини та майбутніх поколінь;

          - схема санітарної очистки населеного пункту - документ, який у графічній і текстовій формах визначає черговість здійснення заходів, обсяги робіт із усіх видів    очистки і прибирання, системи та методи збирання, зберігання, видалення, знешкодження, перероблення, утилізації та захоронення відходів, необхідну кількість збиральних машин, механізмів, устаткування й інвентарю, доцільність проектування, будівництва, реконструкції чи розширення об’єктів системи санітарної очистки, їх основні параметри і розміщення, орієнтовні капіталовкладення на будівництво та придбання технічних засобів;

          - територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;

          - тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності –   одноповерхова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

          - утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану територіальної громади, іншої містобудівної документації, цих Правил, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів та елементів благоустрою;

  • карантинні бур'яни - рослини, які мають значне поширення та які завдають шкоди   здоров'ю, життю людей та  сільському господарству.

          1.2.2. Інші терміни в цих Правилах вживаються у значеннях, визначених законами України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про дорожній рух”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, “Про поховання та похоронну справу”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, іншими нормативно-правовими актами.         

2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

                    2.Керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності та відомчої належності, юридичні та фізичні особи забезпечують:

         2.1.1. Постійне утримання будівель, споруд, забудов, житлових будинків та їх частин у належному технічному стані і зовнішньому вигляді, для чого своєчасно проводити ремонт та фарбування фасадів і огорож, оновлювати написи назв вулиць та номерних знаків на будинках, назви підприємств, установ, організацій.

        2.1.2. Підтримання для нормального руху пішоходів і транспорту належних порядку та чистоти на закріплених виконкомом сільської ради територіях, подвір’ях, посадочних майданчиках, тротуарах, які очищаються повністю, а також на проїзній частині вулиць, провулків, що очищаються до половини їх ширини, включаючи перехрестя.

     2.1.3. Проведення щоденного основного прибирання, очищення тротуарів, проїзної частини вулиць, провулків, подвір’їв, газонів.

        2.1.4. Проведення планових заходів щодо недопущення розмноження гризунів та комарів у будівлях, спорудах, забудовах, житлових будинках тощо усіх форм власності.

      2.1.5.Своєчасне посипання під час ожеледі доріг протиожеледною сумішшю, очищення асфальтобетонного покриття від криги і затверділого снігу лише скребками та лопатами.

         2.1.6. З настанням темряви – освітлення вулиць і доріг.

         2.1.7. Ліквідацію карантинних бур’янів.

2.2. Відповідальність за своєчасне прибирання і вивезення побутового сміття, забезпечення належного санітарного стану дворів, прибудинкових територій, вулиць, мостів, переходів, прибережних територій, скверів, парків, ринків, кладовищ та інших місць несуть:

         2.2.1. На прибудинкових територіях багатоквартирного житлового фонду – керівники відповідних комунальних  підприємств та керівники підприємств усіх форм власності, що отримали від виконкому сільської ради право на обслуговування даного житлового фонду.

         2.2.2. На  закріплених виконкомом територіях – керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.

         2.2.3. За складування відходів у контейнери, санітарне утримання майданчиків, сміттєзбірників і прилеглих до них територій – керівники підприємств, установ та  організацій усіх форм власності.

         2.2.4. На ділянках, закріплених сільською радою на договірних засадах з комунальними підприємствами – керівники підприємств.

         2.2.5. На ділянках будинків та споруд, що належать громадянам на правах особистої власності або оренди – відповідно власники будинків і орендарі.

       2.2.6. На територіях стадіонів, зелених зон, об’єктів соцкультпобуту усіх форм власності – керівники підприємств, на балансі яких вони знаходяться або за підприємствами яких  утримання цих територій закріплено відповідним  рішенням виконкому Колочавської сільської ради.

         2.2.7. На територіях, що прилягають до магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок відповідно до паспорту встановлення тимчасового об’єкту обслуговування та закріплених в установленому порядку виконкомом сільської ради – керівники підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, автозаправних станцій усіх форм власності.

         Зазначені підприємства, крім прибирання території, зобов’язані забезпечити встановлення урн біля своїх підприємств, чистоту вітрин та приміщень.

         2.2.8. На ринках і прилеглих до них територіях, закріплених рішенням виконкому сільської ради, літніх майданчиках закладів торгівлі та громадського харчування – керівники ринку, закладів торгівлі  і громадського харчування, відповідальні особи за роботу торговельних зон, які отримали відповідний дозвіл виконкому сільської ради.

         Ці підприємства, крім прибирання території, зобов’язані забезпечити встановлення урн, туалетів на своїх територіях і їх обслуговування, своєчасне видалення сміття.

        2.2.9. Відповідальність за санітарний стан оглядових колодязів, своєчасний ремонт люків і водостоків, прибирання і очищення канав, труб, дренажів, що призначаються для відводу поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів, видалення і негайний вивіз відходів із колодязів  несуть керівники підприємств, на балансі яких вони знаходяться, юридичні та фізичні особи.

2.2.10. На територіях цвинтарів – підприємства, на балансі яких вони знаходяться або за якими закріплені рішенням виконкому сільської ради.

       2.2.11. На територіях, відведених під забудову – фізичні та юридичні особи, яким відведені ці земельні ділянки рішенням сільської ради.

       2.2.12. На зупинках транспорту – виконавчий комітет сільської ради.

     2.2.13. На територіях, що прилягають до трансформаторних і розподільних підстанцій, а також біля опор і у межах зони охорони ЛЕП – керівники підприємств, на балансі яких вони знаходяться.

     2.2.14. На територіях, що прилягають до котельних і теплових пунктів – підприємства, що їх експлуатують.

         2.2.15. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону.

        2.2.16. Посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

          2.2.17.Об’єкти благоустрою сільської ради – окремі території різного цільового призначення, до яких належать:

1) території загального користування:

а) спортивні майданчики;

б) пам’ятки культурної та історичної спадщини; 

в) вулиці, дороги, провулки ;            

ґ) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними  території;

3) охоронні зони інженерних мереж, технічні зони телекомунікацій;

4) інші території в межах населених пунктів.

          2.2.21. Прибирання комунальних доріг виконують балансоутримувачі.

      2.2.22. Утримання позабалансових вулиць, провулків, доріг виконують комунальні підприємства відповідно до закріплення, затвердженого виконкомом сільської ради.

          2.2.23. Утримання та благоустрій прибудинкової території населенням відповідних будинків багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель та споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір про утримання та благоустрій прибудинкової території.

          2.2.24. Утримання будинків і прибудинкових територій приватних житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власниками цих будинків та  регламентується Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76, Методичними рекомендаціями з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07.07.2008 № 213, іншими чинними нормативно-правовими актами у цій сфері.

3. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

1. Підприємства, установи, організації, які розташовані на території населених пунктів Колочавської ТГ, зобов’язані утримувати закріплену за ними територію на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до додатку до Правил.

2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

4. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

     4.1. Утримання зелених насаджень та прибирання об’єктів зеленого господарства на території об’єктів благоустрою регламентовано Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105.

4.2. Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045.   

          4.3.Утримання території зон відпочинку, зон зелених насаджень та прибережних зон, які не мають призначеного балансоутримувача, виконує Колочавська сільська рада.

5. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

6. Вимоги до санітарного очищення території

6.1. Збирання сміття та відходів як вторинної сировини здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників (урн, контейнерів відповідної ємності) для накопичення сміття і твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту з урахуванням роздільного збору сміття.

6.2. Підприємства, організації, установи та громадяни зобов’язані:

1) у встановленому порядку здійснювати оплату (благодійні, членські внески) на вивезення сміття та вторинних матеріалів організаціям чи спеціалізованим підприємствам,  які проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів;

2) дбати про чистоту території громади. Не засмічувати прибережні зони, річкові зони, а також зони відпочинку та інші земельні ділянки які знаходяться у власності територіальної громади; 

3) забезпечувати чистоту земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, а також прилеглих територій.

6.3. Підприємство зі збирання та перевезення ТПВ зобов’язане:

1) вчасно здійснювати вивезення ТПВ з територій індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків, підприємств, організацій та установ у спеціально відведені місця. Вивозити відходи з контейнерів, які розташовані на прибудинкових територіях;

2) на території громади здійснювати планово-регулярне очищення від ТПВ;

6.4. Контейнери для збирання та зберігання ТПВ повинні розміщуватись на спеціально обладнаних контейнерних майданчиках із зручними під’їздами для сміттєвозів. Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць.

6.5. Контейнерні майданчики повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, а саме:

1) мати водонепроникне тверде покриття;

2) не бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту.

6.6. Кількість контейнерів для зберігання ТПВ визначається чисельністю населення, що ними користується, та нормами надання послуг з вивезення побутових відходів.

6.7. Великогабаритні відходи (старі меблі, побутова техніка, металобрухт тощо) повинні збиратися на контейнерних майданчиках або поруч з ними і вивозитися спеціальними сміттєвозами чи звичайним вантажним транспортом у міру накопичення згідно з укладеним додатково договором за власні кошти. Відходи від поточного ремонту квартир та приватних будинків вивозять власники (наймачі) квартир за власні кошти.

        6.8. Опале листя, зібране на вулично-дорожній мережі, має бути вивезене в спеціальне місце після погодження з виконавчим комітетом Колочавської сільської ради.

6.9.Спалювання опалого листя категорично забороняється, оскільки провокує хвороби органів дихання, онкозахворювання та надзвичайно шкідливе для довкілля.

6.11. Забороняється викидати трупи свійських тварин та птахів у контейнери для відходів(сміття), річки, водойми а також на прибережні та річкові зони.

6.12. У місцях масового зібрання людей повинні влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного законодавства.

6.13. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначає виконавчий комітет сільської ради з урахуванням правовстановлюючих документів на землю та виду прилеглих територій.

6.14. Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей виконується протягом всього робочого дня. Прибирання територій кладовищ, братських поховань тощо проводиться із залученням громадськості, підприємств, установ, організацій відповідно до встановленого порядку.    

6.15. В зимовий період очищення дахів багатоквартирних будинків балансоутримувачами від снігу та бурульок проводиться негайно, з дотриманням заходів безпеки пішоходів, не допускаючи пошкодження елементів будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах.  Сніг та бурульки, що зняті з дахів, необхідно збирати на купи та протягом доби вивозити.

          6.16. Керівники підприємств-балансоутримувачів житлових приміщень, депутати сільської ради, члени виконавчого комітету зобов’язані проводити систематичну роз’яснювальну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму і вимагати безумовного виконання правил.

7. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

7.1. Межі прилеглої території будівель, споруд, земельних ділянок,  підприємств, установ і закладів, будівельних майданчиків тощо визначаються таким чином:

- від головних фасадів (вуличних сторін) - до лінії бордюрного каменя проїзної частини, а якщо основну вулицю (дорогу) супроводжує допоміжний проїзд, до лінії ближнього до об’єкта бордюрного каменя цього проїзду;

- від бокових фасадів (сторін)  до середини санітарного розриву між сусідніми об’єктами, але не більше ніж 25 м від бокової сторони земельної ділянки, належної об’єкту, крім випадків, коли більші розміри меж визначені проектною документацією;

- від тильного фасаду (задньої сторони) - на всю закриту дворову (при-будинкову) територію, а якщо прибудинкова територія не обмежена суцільними природними чи штучними межами (дорогою, стіною, парканом)  до середини санітарного розриву між сусідніми об’єктами.

7.2. Межі прилеглої території окремо розташованих об’єктів визначаються від належних (відведених) земельних ділянок об’єктів у таких розмірах:

        7.2.1 будівлі,  споруди,  майданчики   розташовані в житловій зоні - 15 м та проїзди, доріжки і проходи до них;

7.2.2. електричні, підстанції,  котельні -15 м та проїзди до них;

          7.2.3. відокремлені  від  вуличних  тротуарів  облаштовані  зупинки  авто транспорту - 10 м;

          7.2.4. - тимчасові споруди (ТС) для провадження підприємницької діяльності -   10 м від кожної крайньої точки ТС та прохід, доріжка, тротуар, спеціально створені для ТС;          

         7.2.5.- індивідуальні гаражі  - 5 м;

         7.2.6.- об’єкти виносної (вуличної) торгівлі - 5 м.

 

       

 

 

8. Власники приватних будинків зобов’язані:

 

          8.1. Утримувати сміттєзбиральники встановлені виконавчим комітетом сільської ради в належному стані. Виносити у сміттєзбиральники тільки тверде побутове сміття.

          8.2. Заключити договір на вивезення та утилізацію  твердих побутових відходів з підприємством, установою та організацією.

          8.4. Організації або особи які здійснюють у встановленому порядку будівельні або ремонтно-будівельні роботи у приватних будинках, забезпечують наприкінці дня належний санітарний порядок, вивезення будівельного сміття з будівельних і ремонтно-будівельних ділянок.

9. Здійснення контролю за виконанням Правил

         9.1. Контроль за станом благоустрою Колочавської територіальної громади, виконанням цих Правил здійснюється виконавчим комітетом Колочавської сільської ради шляхом:

         -   проведення перевірок території населених пунктів;

         розгляду звернень учасників правовідносин (виконавчий комітет Колочавської сільської ради, суб’єкти господарювання,  органи самоорганізації населення, громадяни, громадські організації);

         - складання адміністративних протоколів про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені чинним законодавством;

         -  подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

         Здійснення виконавчим комітетом Колочавської сільської ради вищезазначених заходів, виявлення порушень у сфері благоустрою не потребує узгоджень, дозволів або направлень на перевірку.

9.2. Для усунення порушень правил благоустрою території громади органом контролю можуть вживатись такі заходи:

- надання обов'язкових до виконання приписів на ім'я осіб, відповідальних за утримання об'єктів благоустрою, якщо перевіркою цих об'єктів виявлені фактори та умови, які можуть спричинити порушення правил благоустрою території сільської ради;

 - надання замовникам і виконавцям робіт, які здійснюються з порушенням правил благоустрою, письмових попереджень щодо припинення або призупинення таких робіт і вжиття заходів для відновлення пошкоджених елементів благоустрою, звільнення незаконно  зайнятих ділянок території громади;

- складання протоколів про адміністративні правопорушення за фактами порушення правил благоустрою згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення;

- інформування органів державного нагляду у сфері благоустрою населених пунктів, правоохоронних органів, дозвільних органів та органів фінансового контролю про факти грубого або неодноразового порушення правил благоустрою, ігнорування приписів і звернень посадових осіб виконавчого комітету сільської ради, перешкоджання проведенню перевірок території та здійсненню заходів з усунення порушень правил благоустрою території Колочавської сільської ради;

- оформлення акта комісійного обстеження території для подальшого обрахування грошової компенсації та оцінки розміру відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою. Склад комісії для обстеження території затверджується керівником виконавчого комітету Колочавської сільської ради.

9.3 Оцінка розміру відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, здійснюється його балансоутримувачем у порядку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 826 “Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єкта благоустрою” та наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.11.2008 № 326 “Про затвердження Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою”, та іншими чинними нормативно – правовими актами. Орган контролю бере участь в роботі комісії з оцінки розміру відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою.  

          10. Відповідальні посадові особи сільської ради  та керівники підприємств, установ, організацій

                    10.1. Відповідальні посадові особи рішенням виконавчого комітету мають право складати акти, протоколи на порушників санітарного режиму передавати матеріали до адміністративної комісії Колочавської сільської  ради,  суду відповідно до  чинного законодавства України.

          10.2. Керівники підприємств і установ, відомств, навчальних закладів, підприємств торгівлі і громадського харчування, медичних і дитячих закладів та інші зобов’язані укладати договори на вивіз твердих побутових відходів, а також на проведення робіт по боротьбі з комахами і гризунами.               

        10.3. Керівники підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності  зобов’язані, підтримувати необхідний рівень чистоти на своїй території, у тому числі своєчасно вивозити тверді  побутові відходи, що накопичуються у них. Для цього вони зобов’язані укласти договір на вивіз відходів не пізніше ніж за 2 місяці до кінця року з підприємствами, яким надано право займатися цією діяльністю.

      Відмова від виконання цієї вимоги розглядається як факт забруднення навколишнього середовища відходами споживання.

        10.4. Для щойно введених підприємств торгівлі громадського харчування та інших побутових об’єктів договори на вивезення твердих побутових відходів також укладаються з підприємствами.

       Плата за вивіз відходів проводиться за існуючими тарифами і нормами накопичення у терміни.

            10.5. Вивіз побутових відходів може проводитись за укладеними договорами зі комунальними підприємствами.

            10.6. Створення несанкціонованих смітників, засмічення полів, прибережних зон а також відмова від укладення договорів на вивіз твердих побутових відходів тягне за собою цивільно-правову та адміністративну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

            10.7. Керівники зобов’язані утримувати в належному санітарному стані магазини, павільйони, лотки, підприємства по наданню побутових послуг, а також прилеглі до них території, закріплені рішенням виконкому Колочавської сільської ради.

10.8. Усі власники підприємств торгівлі та побуту, ринку зобов’язані облаштувати прилеглу територію, сіяти газони,створювати квітники, попередньо погодивши це з Колочавською сільською  радою.

          10.9. Робота ринку не повинна погіршувати санітарний стан території громади, негативно впливати на умови проживання та не створювати перешкод для руху транспорту і пішоходів.

           10.10. Встановлення кіосків, торгових палаток, павільйонів із продажу товарів на вулицях проводиться виключно у визначених місцях.

 10.11. Утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівельну діяльність та діяльність із надання побутових послуг, перевезення пасажирів та вантажу, проведення виставок, святкових, розважальних та інших свят здійснюється відповідно до чинного законодавства, рішень Колочавської сільської  ради та її виконкому.

 10.12. Забороняється споживати пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби у місцях, на які встановлено обмеження відповідно до чинного законодавства.

 10.14. Стічні води повинні відводитися до каналізаційної мережі, а при її відсутності – в спеціальні резервуари. Звільнена тара підлягає щоденному вивезенню.

           10.15. Вікна – вітрини магазинів, майстерень, об’єктів побутового та соціального обслуговування, інших підприємств сфери послуг, рекламні оформлення, оголошення, афіші повинні утримуватись у належному стані. Рекламні оформлення  розташовуються відповідно до вимог чинного законодавства.

         10.16. Розміщення кіосків, павільйонів, наметів, літніх кафе та майданчиків торгівлі і громадського харчування та інших тимчасових об’єктів обслуговування, що потребують оформлення договору оренди землі,   проводиться за рішенням Колочавської сільської ради.

           10.17. Підприємства торгівлі, побутового обслуговування, ринок тощо зобов’язані утримувати у зразковому порядку малі архітектурні форми, щорічно робити їх ремонт.

           10.18. Комунальні підприємства, або відповідальні особи організовують забезпечення необхідної кількості урн на тротуарах вулиць, утримання їх справними і чистими, своєчасне очищення від сміття в міру його накопичення, але не рідше одного разу на день. Забороняється спалювати сміття в урнах і зняття їх на зиму.

       10.19. При виконанні ремонтно-будівельних робіт, зокрема при прокладанні підземних комунікацій, підприємства та організації, що виконують ці роботи, зобов’язані негайно вжити заходи щодо повного збереження насаджень. Протягом 15 днів після закінчення робіт відновлювати дорогу, тротуари, газони.

         10.20. Відкриття об’єктів торгівлі, громадського харчування, сфер послуг, аптек, кіосків, автозаправних станцій повинно погоджуватись з Колочавською сільською радою у відповідності до Правил благоустрою Колочавської об’єднаної територіальної громади.

          11. Перелік установлених законодавством обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою

          11.1.   На земельних ділянках об'єктів благоустрою забороняється:

11.1.1. виконувати земляні, будівельні та інші роботи без ордеру, виданого виконкомом Колочавської сільської  ради;

11.1.2.  самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

11.1.3.  вивозити і звалювати в невідведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

11.1.4.  складувати будівельні матеріали, конструкції, дрова, тощо;

11.1.5. самовільно встановлювати торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

11.1.6. улаштовувати стоянки автомашин, зупинки громадського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;

11.1.7. випасати худобу, вигулювати тварин у не відведених для цього місцях;

11.1.8.  здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, механізмів (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці) на змельних ділянках комунальної власності у річках, річкових та прибережних зонах ;

          11.1.9   здійснювати несанкціоноване підключення до інженерних мереж;

11.1.10.  очищати дахи від снігу та льоду, виконувати земляні, будівельні та інші роботи без установлення тимчасової огорожі на прилеглих територіях;

11.1.11.  захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

11.1.12. наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати, робити малюнки на стінах будинків, споруд, парканах;

11.1.13. мити, ремонтувати автомобілі, мотоцикли, моторолери, купати тварин, прати килими на дорогах, тротуарах, газонах, біля водойм, підключати до них поливні шланги;

11.1.14. пересувати  вулицями сіл на будь-яку відстань механізми на гусеничному ходу без трейлерів і відповідних пристосувань до них;

11.1.15. торгувати промисловими і продовольчими товарами, будівельними матеріалами, запасними частинами до механічних засобів, лікарськими рослинами та іншими товарами в не відведених для цього місцях;

11.1.16. забруднювати вулиці при перевезенні вантажів;

11.1.17. допускати заростання бур’янами газонів та квітників;

11.1.18. прибудовувати до кіосків, павільйонів, наметів прибудови, козирки, загороди, навіси непередбачені проектом, а також складувати тару і запаси товарів біля торгових точок та на прибудинкових територіях;

11.1.19.  залишати неприбраною територію на вулицях, у парках, скверах і інших місцях по закінченню виносної торгівлі, де вона дозволена, а також пересувні візки, лотки, контейнери, інше торгівельне устаткування;

11.1.20. прибирати опилки, тирсу від порізки дров на прибудинкових та придорожніх територіях.

11.2. Громадянам забороняється:

11.2.1. Робити на вулиці загорожі та утримувати в них птицю, худобу.

11.2.2. Виносити у контейнери будівельне, негабаритне сміття та землю. Викидати сміття на вулицю, у річку на прибережну та річкову зону. Вивозити сміття на земельні ділянки які знаходяться у власності територіальної громади.

11.2.3. Палити листя, рослинність на вулицях, присадибних земельних ділянках, біля житлових будинків на прилеглих до підприємств, установ, організацій територіях, очерет біля водоймищ та стерню на полях.

11.2.4.Складувати перед своїми земельними ділянками на вулицях, проїздах, перед парканами будь-які будівельні, господарчі, сільськогосподарські товари, солому, сіно, твердопаливні дрова влаштовувати  незаконні  прибудови.

11.2.5.При пересуванні великої рогатої худоби  на пасовище та додому користуватися маршрутами не узгодженими з виконкомом Колочавської сільської ради.

11.2.6.При пересуванні великої рогатої худоби населеними територіями сільської ради залишати без прибирання навіз та інші результати життєдіяльності ВРХ.

          12. Відповідальність за порушення у сфері благоустрою 

12.1. Порушенням у сфері благоустрою вважається невиконання обов’язків або порушення вимог, передбачених законами України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про рослинний світ”, “Про тваринний світ”, “Про дорожній рух”, “Про рекламу”, “Про поховання та похоронну справу”, іншими нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами, що регулюють відносини та встановлюють нормативи у сферах землеустрою, містобудування, охорони навколишнього природного середовища, озеленення територій, утримання об’єктів благоустрою, будинків і споруд та цими Правилами тощо.

12.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об’єктів благоустрою населених пунктів  з порушенням затвердженої  в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації  об’єктів благоустрою;

4) порушенні цих Правил;

5) порушенні режиму використання та охорони територій і об’єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному захопленні території (частини території) об’єкта благоустрою населених пунктів територіальної громади;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів територіальної громади;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”;

9)   забрудненні (засміченні) територій населених пунктів;

     10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території громади тощо;

    11) інших правопорушеннях у сфері благоустрою населених пунктів, відповідальність за які встановлена законодавством.

Невиконання обов’язків або порушення вимог, встановлених цими Правилами, вважається порушенням Правил. За порушення Правил винні особи (громадяни, посадові особи, юридичні особи) несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, Цивільним кодексом України, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами.

12.3. Порушення законодавства у сфері благоустрою та притягнення осіб, винних у цьому, до відповідальності, не звільняє їх від обов’язку припинити порушення та вчинити дії для усунення його наслідків. Усунення наслідків порушення Правил здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане з аварією або стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

12.4. У разі, коли особи, винні в порушенні Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення в установлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення вимог цього законодавства. 

13. Порядок внесення змін і доповнень до цих Правил 

      13.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Колочавської сільської ради.

 

Керуючий справами                                                              Василь МАЛЕТА

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь