Колочавська громада
Закарпатська область, Хустський район

Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Колочавської  сільської ради

Дата: 26.04.2021 11:18
Кількість переглядів: 1014

ПРОЄКТ

 

 

КОЛОЧАВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

______СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 ________ 2021 року                                                                                        №__

 

 

Про встановлення розміру ставки

туристичного збору на території

Колочавської  сільської ради

 

Відповідно до Податкового кодексу України, cт. 64 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Колочавська  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

        1. Встановити з 01.01.2022 року ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України у  розмірі  0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсоток - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на  1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення, визначивши його елементи згідно додатку до цього рішення.

       2. Виконавчому комітету Колочавської сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Колочавської сільської ради .

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Сільський голова                                                         Василь ХУДИНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи туристичного збору

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

          Внутрішній туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового кодексу України - переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

    В’їзний туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового кодексу України - прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

 

2. Платники збору

          Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення  Колочавської  сільської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунком 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу України.

3. Ставка збору

          Ставка туристичного збору встановлюється за рішенням Колочавської сільської ради за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу України, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсоток - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

4. База справляння збору

          Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу України.

 

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

          Згідно рішення Колочавської сільської ради справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України:

          а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

          б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

          Згідно рішення Колочавської  сільської ради справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами, визначеними підпунктом 268.5.2 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України:

          а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5  статті 268 Податкового кодексу України ;

          б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

          в) юридичними особами, які уповноважуються Колочавською сільською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

          Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Колочавської  сільської ради.

          6. Особливості справляння збору

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу та рішення сільської ради.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому  Податковим кодексом порядку.

 

Особливості справляння збору визначаються підпунктами 268.6.1 - 268.6.3 пункту 268.6 статті 268 Податкового кодексу України.

          7. Порядок сплати збору

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення сільської ради.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

Збір сплачується відповідно до пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України.

          8. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

    

 

 

 

 

Сільський голова                                                         Василь  ХУДИНЕЦЬ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

регуляторного акта

проєкту рішення Колочавської сільської ради

«Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території                  Колочавської  сільської ради»

           

Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 

Назва регуляторного акта: проєкт рішення Колочавської  сільської ради 8-го скликання від _______ року №___«Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території  Колочавської територіальної громади »

 

Регуляторний орган: Колочавська сільська рада

 

Відповідальна особа: Василь Малета, Олена Бундзяк

 

Контактний телефон: 0987641609, 0966627500

І. Визначення проблеми

 

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України зі змінами, внесеними відповідно до Закону України № 466-ІХ  від 16.01.2020 року, якщо Колочавська  сільська рада  не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Одночасно відповідно до пункту 12.3.3 статті 12 Податкового кодексу України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії , таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

Оскільки рішенням  XXII  сесії 7-го скликання Колочавської  сільської ради  від                    24.02.2019 року № 59   «Про місцеві податки і збори» набрало чинності з 1.01.2020  і  діє у поточному бюджетному періоді. У разі, якщо Колочавська  сільська рада не приймає рішення про встановлення відповідних місцевих податків, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, що відповідно спричинить втрати дохідної частини бюджету громади.

Місцеві податки зараховуються в повному обсязі до бюджету Колочавської сільської територіальної громади, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду бюджету територіальної громади, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, виконання програм соціально-економічного розвитку сільської територіальної громади.

Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України туристичний збір відноситься до місцевих податків, який місцеві ради встановлюють в межах граничних розмірів, передбачених ст. 268 Податкового кодексу України.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії відповідної ради.

Враховуючи положення Податкового кодексу України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виникає необхідність встановити на території Колочавської сільської територіальної громади ,  розмір ставки туристичного збору. Тому з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Колочавської  сільської територіальної громади пропонується прийняття рішення “Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Колочавської  сільської територіальної громади ”.

У разі неприйняття запропонованого рішення податки справлятимуться за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані важливі програми та заходи громади, а саме: утримання закладів дошкільної освіти, шкіл,  (енергоносії, харчування, комунальні послуги, тощо); поточний ремонт доріг, встановлення вуличного освітлення, та інші заходи.

 

Аналіз втрат до бюджету Колочавської територіальної громади

 

з/п

Назва показника

 

У разі прийняття рішення про встановлення розмірів ставок туристичного збору

 

У разі не прийняття рішення про  встановлення розмірів ставок туристичного збору

 

 

Відхилення в 2022 році,

тис. грн.

 

 

Відхилення в 2023 році,

тис. грн

 

 

Відхилення за 5 років

(2022-2026),

тис. грн

Ставка,

%

Очікуваний обсяг надходжень у 2022 році, тис.грн.

Очікуваний обсяг надходжень у 2023 році, тис.грн.

Очікуваний обсяг надходжень за 5 років (2022-2026) тис.грн.

Ставка, %

 

Очікуваний обсяг надходжень у 2022 році, тис.грн

Очікуваний обсяг надходжень у 2023 році, тис.грн

Очікуваний обсяг надходжень за 5 років, тис.грн

1

Туристичний збір

0,5% - для внутрішнього туризму;

1% - для

в’їзного туризму       

 

 

 

871,0

 

 

 

 

 

 

 

 

450,2

932,9

 

 

 

 

 

 

 

 

481,6

4602,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2376,7

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

871,0

 

 

 

 

 

 

 

450,2

 

 

 

 

 

 

 

 

932,9

 

 

 

 

 

 

 

481,6

 

 

4602,3

 

 

 

 

 

 

 

2376,7

 

Разом (втрати до бюджету)

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

1312,2

 

1414,2

 

 

 

 

 

 

6979,0

 

 

 

 

 

 

За даними звітів про виконання дохідної частини бюджету, ні у  2020 році, ні у 2021 році до сільського бюджету не надходило туристичного збору, в зв’язку з тимчасовим припиненням надавання готельних послуг на території сільської територіальної громади.

Для розрахунку прогнозних показників суми витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва враховувалися основні прогнозні макропоказники економічного й соціального розвитку України (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 року № 05110-14-6/25074 “Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021”): на 2022 рік прогнозований розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2022 року – 6700 грн. Відповідно 0,5% від 6700 грн. складе 33,5 грн., 1 % від 6700 грн. складе 67 грн.

Прогноз надходжень на 2022 рік складе :

  • внутрішній туризм –325 х 80 х33,5грн = 871 000 грн.;
  •  в’їзний туризм       84 х 80 х 67грн = 450 240  гривень.   Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020 року № 05110-14-6/25074 “Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021” на 2023 рік прогнозований розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2023 року – 7176 грн. Відповідно 0,5% від 7176 грн. складе 35,88 грн., 1 % від 7176 грн. складе 71,67 грн.
  • Прогноз надходжень на 2023 рік складе :
  • внутрішній туризм –325 х 80 х 35,88 = 932 880 гривень. ;
  • в’їзний туризм            84 х 80 х 71,67= 481 622 гривень 40 коп.

Відповідно прогноз надходжень за 5 років складе:

  • внутрішній туризм    871 000  грн. + 4х 932 880 грн. =  4 602 520 гривень
  • в’їзний туризм         450 240 + 4 х 481 622 грн. =  2 376 725 гривень.

В разі прийняття рішення “Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території  Колочавської територіальної громади ” очікується, що протягом 2022 року до бюджету  Колочавської територіальної громади  надійдуть кошти в сумі 1312,2 тис. грн., протягом 2023 року – 1414,2 тис. грн., відповідно за 5 років (з 2022 по 2026 р.) – 6979,0  тис. грн. Дане  регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети — приведення порядку справляння туристичного збору на території Колочавської територіальної громади  у відповідність до чинного законодавства.

Прогнозний обсяг надходжень збору є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними збору – виникнення податкового боргу, кількість діб, прожитих в закладах тимчасового розміщення особами внутрішнього та в’їзного туризму, тощо).

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків та зборів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування і ставки туристичного збору на території Колочавської територіальної  громади встановлюються Колочавською  сільською радою в межах ставок, визначених Податковим кодексом України. Пропонується встановити з 01.01.2022 року ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. Прийняття даного рішення дасть можливість залучити фінансовий ресурс до бюджету громади (прогнозовано у 2022 році –1312,2 тис.грн., у 2023 році – 1414,2 тис. грн., відповідно за 5 років (з 2022 по 2026 рр.) – 6979,0 тис. грн.).

Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети — приведення порядку справляння туристичного збору на території Колочавської  територіальної громади у відповідність до чинного законодавства. Прийняття рішення з даного питання необхідне також для прозорого та ефективного встановлення ставок туристичного збору.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

            Ні

Громадяни

+

-

Держава (орган місцевого самоврядування)

+

-

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

Прийняття рішення з даного питання необхідне також для прозорого та ефективного встановлення ставок туристичного збору.

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючого рішення Колочавської  сільської ради, оскільки ставки туристичного збору, затверджені рішенням   ХХІІ сесії Колочавської  сільської ради 7-го скликання від    24.06.2019 року №  59    «Про місцеві податки і збори»”, застосовувалось у 2020 та  2021 роках.

                              

                               ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою запропонованого проєкту рішення є встановити ставку туристичного збору на території Колочавської територіальної громади, забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини бюджету громади для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку сіл територіальної громади.

Цілями даного регуляторного акту є:

- встановлення обґрунтованих розмірів ставок туристичного збору на території Колочавської територіальної громади;

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу та чинного законодавства щодо місцевих податків і зборів;

- забезпечення стабільних надходжень до бюджету громади;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1: залишити дану ситуацію без змін та не приймати даний проєкт рішення

Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога пп.12.4.1. п.12.4. ст.12 Податкового кодексу України.

Також у разі неприйняття запропонованого рішення податки справлятимуться за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Очікуванні втрати бюджету в результаті неприйняття запропонованого рішення складатимуть: в 2022 році – 1312,2 тис. грн., в 2023 році – 1414,2 тис. грн., за 5 років –  6979,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного розвитку Колочавської  територіальної громади .

Альтернатива 2: прийняти рішення Колочавської сільської ради «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Колочавської територіальної громади »

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території Колочавської територіальної громади  та відповідне наповнення бюджету громади.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету Колочавської територіальної громади   надійде  в 2022 році – 1312,2 тис. грн., в 2023 році – 1414,2 тис. грн., за 5 років –  6979,0 тис. грн.

Прийняття даного рішення забезпечить встановлення розміру ставки туристичного збору на території Колочавської територіальної громади  зокрема 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Обраний спосіб:

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органу місцевого самоврядування)

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні витрати пов’язані з
проведенням заходів по
відстеженню результативності
регуляторного акта. Зазначена альтернатива не є прийнятною, оскільки існуючий стан не сприяє досягненню основних цілей регуляторного акта

Зменшення надходжень до
бюджету громади;
- зменшення можливостей фінансування програм економічного та соціального розвитку сіл територіальної громади.

 

Альтернатива 2

Найбільшою мірою спрямований на досягнення основних цілей регуляторного акта, оскільки сприятиме:

- встановлення обґрунтованих розмірів ставок туристичного збору на території Колочавської територіальної громади;

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу та чинного законодавства щодо місцевих податків і зборів;

- збільшення надходжень до бюджету територіальної громади;
- виконання програм економічного та соціального розвитку.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Зменшення вартості проживання за рахунок зменшення ставки туристичного збору. Проте зазначена альтернатива не є прийнятною, оскільки існуючий стан не сприяє досягненню основних цілей регуляторного акта.

Зменшення надходжень від сплати туристичного збору, відповідно зменшення фінансових можливостей для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

 

Альтернатива 2

Найбільшою мірою спрямований на досягнення основних цілей регуляторного акта.

Сплата податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Створення фінансових можливостей для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету громади від сплати туристичного збору.

Сплата податків відбуватиметься за встановленими відповідним рішенням ставками, які відрізняються від мінімальних.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро*

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

21

9

30

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

70

30

100

 

*За даними фінансового відділу  Колочавської сільської ради

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

Альтернатива 2

Найбільшою мірою спрямований на досягнення основних цілей регуляторного акта.

Створення прозорого механізму врегулювання ставки туристичного збору в рамках вимог Податкового кодексу України.

Сплата туристичного збору за встановленими ставками, зокрема 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму (33,50 грн.) та 1 відсотків (67,00 грн.) - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати (6700 грн. станом на 01.01.2022 р.), встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення в 2022 році – 1312,2 тис. грн., в 2023 році – 1414,2 тис. грн., за 5 років – 6979,0 тис. грн.

 

*За даними фінансового відділу Колочавської  сільської ради

Під час проведення аналізу регуляторного впливу у телефонному режимі проведено консультації з суб’єктами господарювання щодо витрат, які можуть бути спричинені дією цього регуляторного акта. Так було з’ясовано, що суб’єкти господарювання в середньому нестимуть певні витрати, пов’язані з дією регуляторного акта.

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акта, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися.

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного акта

 

Категорія впливу

Відповідь

1

2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг;

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності з органами влади;

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);

Ні

 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій.

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги;

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг;

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;

Ні

 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств;

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар;

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника;

Ні

 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.

Ні

 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні:

1. Прийняття запропонованого регуляторного акту.

2. Залишити ситуацію без змін.

На підставі проведеного аналізу вищевказаних альтернативних способів за допомогою нижченаведених таблиць здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не  сприятиме досягненню основних цілей державного регулювання

Альтернатива 2

4

Альтернатива найбільшою мірою сприятиме досягненню основних цілей регуляторного акта

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Зменшення надходжень до бюджету громади, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

Не  сприяє досягненню основних цілей регуляторного акта.

Альтернатива 2

Створення прозорого механізму врегулювання ставки туристичного збору в рамках вимог Податкового кодексу України.

Сплата податку за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Створення

Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат суб’єктів господарювання наведено у додатку до цього АРВ.

Найбільшою мірою сприятиме досягненню основних цілей регуляторного акта

фінансових

 

 

 

можливостей для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади та збільшення надходжень до бюджету громади.

Забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету громади туристичного збору.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Залишення ситуації без змін, відповідно цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті. У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства: Податкового кодексу України; Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 2

Обрана альтернатива найбільшою мірою сприятиме досягненню основних цілей регуляторного акта. Прийняття рішення забезпечить наповнення    бюджету громади. Податкове навантаження для платників  місцевих податків не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників податків.

Зміни до чинного законодавства: Податкового кодексу України; Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

               

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння туристичного збору на території Колочавської територіальної громади пропонується шляхом прийняття відповідного рішення Колочавської  сільської ради. Оскільки державне регулювання туристичного збору вводиться на підставі Податкового кодексу України шляхом встановлення сільською радою ставок туристичного збору, відповідно даним проєктом рішення визначені ставки туристичного збору,  забезпечать стабільні надходження до бюджету громади.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов'язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проєкту рішення Колочавської сільської ради. Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту  разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання пропозицій по удосконаленню проєкту рішення від Державної  регуляторної служби України.

Прийняття рішення на засіданні сесії Колочавської сільської ради Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Реалізація цього регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо встановлення ставки туристичного збору на території Колочавської територіальної громади.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування та суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва), оскільки кількість суб’єктів, на яких поширюється регулювання, становить 106, які є суб’єктами малого та мікро підприємництва.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року на необмежений термін з можливістю внесення змін до нього та визнання таким, що втратило чинність, у разі змін у чинному законодавстві України та/або за результатами відстеження.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта.

Відповідно до Податкового кодексу України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання, які визначені у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

Статистичні показники:

  • розмір надходжень до бюджету територіальної громади, пов’язаних з дією цього регуляторного акта – прогнозовано в 2022 році – 1312,26 тис. грн., в 2023 році – 1414,2 тис. грн., за 5 років – 6979,0  тис. грн. кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта 1од.;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – 100 відсотків.

 

Прогнозні показники результативності.

 

п/н

Назва показника

 

У перший рік

(стартовий рік

упровадження

регулювання) тис.грн

Періодичні

(за наступний

рік) тис.грн

За п’ять років тис.грн

1

Разом надходжень до  бюджету  громади (очікуваний обсяг надходжень), тис.грн., в тому числі:

1312,2

1414,2

6979,0

1.1.

- внутрішній туризм

 

871,0

932,9

4602,6

1.2.

- в’їзний туризм

450,2

481,6

2376,6

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, од.

 

30

 

30

 

 

 

30

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта, год.

7,25 год.

 

7,25 год.

 

36,25 год.

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акта, тис.грн.

1312,2

 

 

1414,2

 

 

6979,0

 

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проєкт рішення, АРВ:

- на офіційному порталі Колочавської сільської ради.

високий

 

 

 

 

 

 

високий

 

 

 

 

високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено розробником відповідного акта у строки, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно методики відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

Періодичне  відстеження не буде проводитись  на підставі ст. 10  Закону

України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься фінансовим відділом Колочавської сільської ради статистичним методом, в рамках якого буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації.

 

 

Начальник фінансового відділу                                          Олена БУНДЗЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу регуляторного акта – проєкту рішення Колочавської сільської ради «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Колочавської територіальної громади»

 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період                                             з «01» березня 2021р. по «30» березня 2021 р.

№ п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (Інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Робочі наради та зустрічі

 

 

 

 

 

3

 

Обговорено пропозиції щодо вдосконалення розробленого проєкту регуляторного акта

2.

Вид консультації:

В телефонному та усному режимі

3

Отримано інформацію щодо основних положень  та вимог законодавчої бази з питань , які врегульовуються даним проєктом рішення

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

            кількість суб’єктів малого та мікропідприємництва, на яких поширюється регулювання - 1 одиниці, з них малого – 1

питома вага суб’єктів малого та мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив - 100 %(відсотків), з яких малого – 100 % (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

0,0

0,0

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0,0

0,0

0,0

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,0

0,0

0,0

5.

Інші процедури:

(сплата податків, визначених рішенням сілської ради на 2022 рік),   гривень

внутрішній і в»їзний туризм:

 

 

1312 200

 

           

        1414 200

 

 

6979 00

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

 

1312 200

 

 

1414 200

 

 

6979 000

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

30

8.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів мікро підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

1312 200

1414 200

6979 000

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 об’єкт (дані наведені в таблиці до аналізу регуляторного впливу проєкту рішення Колочавської сільської ради «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Колочавської територіальної громади » Розрахунок вартості 1 людино-години:

9.

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва

за перший рік -1,25 год. х 40,46* грн. = 50,58 грн.

за наступний рік (періодичні) – 1,25 год. х 43,36* грн. = 54,20 грн.

за 5 років – 54,20 грн. х 4 +50,58 грн. = 267,38 грн.

(*прогноз розміру мінімальної заробітної плати на 2022 рік –                     6 700,00 грн.; на 2023 рік – 7 176 грн. (лист Міністерства фінансів України від 03.08.2020 № 05110-14-6/25074), кількість робочих годин у 2022 році – 1 987 годин (сайт buhoblik.org.ua), у погодинному розмірі на 2022 рік - 40,46 гривні (6 700,00 грн./165,6 год./міс.); кількість робочих годин у 2023 році – 1 986 годин, у погодинному розмірі на 2023 рік -7 176 грн/ 165,5 – 43,36 грн.

50,58

 

 

 

54,20

267,38

 

 

 

 

 

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання

(за перший рік -0,5 год. х 12 х 40,46* грн. = 242,76 грн.

за наступний рік (періодичні) – 0,5 год. х 12х 43,36* грн. = 260,16 грн.

за 5 років – 260,16 грн. х 4 + 242,76 грн. = 1283,4 грн.)

242,76

260,16

1283,4

11.

Процедури офіційного звітування

0,0

0,0

0,0

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

0,0

0,0

 

 

 

0,0

13.

Інші процедури (уточнити)

0,0

-

-

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 8+9 + 10 + 11 + 12 + 13)

1 312 493,34

1 414 514,36

6 980 550,78

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

30

16.

Сумарно, гривень

                  1 312 493, 34

1 414 514,36

6 980 550,78

           

Кількість суб’єктів господарювання  (малого) мікро підприємництва, на яких буде поширено регулювання наведено в таблиці Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання до аналізу регуляторного впливу проєкту Колочавської сільської ради   «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Колочавської територіальної громади .

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого  та мікро підприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого  та мікро підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

53600.

(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

283232.

(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1312493,34

 

(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

6980550,78

 (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

1312493,34

(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

6980550,78

(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

4.

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0 грн.

(«Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка)

0 грн.

(«Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1312493,34

(сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

6980550,78

 (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

 

5.Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

На основі аналізу статистичних даних, що наданні відділом туризму  Колочавської  сільської ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого (мікро) підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно

 

 

 

 Начальник фінансового відділу                                         Олена БУНДЗЯК

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь